شجاعت

Posted on atشجاعت به معنای گذاشتن سنگی بالای ترسی که در روح وروان ما بوجود می اید.شجاعت مانند نیزه ئیست که بدون نشانه گیری به هدف میخورد.شجاعت یک صفت پسندسده یی بوده که هر کس به ساده گی نمیتواند به این صفت موصوف شود.بعضی فکر میکنند که جان خود را در خطر انداختن شجاعت است  .شجاع به کسی گغته نمیشود که بدون اینکه اب بازی را یاد داشته باشد خود را در دریا اندازد و بلاخره غرق شود،یا اینکه در هنگام زلزله ،طوفان ،گردباد ویا هر پدیده ی طبیعی دیگر ایستاده گی کند ویا خود را ازپرتگاهی پایین اندازد .

بلکی شجاع به کسی گقته میشود که هنگام فرا رسیدن مشکلات صبور باشد واز صبر واستقامت کار بگیرد .در مقابل مشکلات روزگار شکوه وشکایتی نداشته باشد که این میان مردم یک صفت قابل تشویق واحترام است.شجاعت کلمه یی است که تفسیر های گوناگونی در مورد ان کرده میتوانیم.البته بعضی شاید از ان تفسیر خوبی به عمل اورند اما بعضی انرا بد تعبیر میکنند.

 ما تقریبا به این باور داریم که شجاع بودن در جنگ ونترس بودن جزئی از پروسه شجاعت است.اما در حقیقت ما معنی انرا از انچه که است کم شمردیم.معنای شجاعت از انچه که ما حدس میزنیم هم وسیعتر است.در حقیقت چندین عنصر برای شجاع بودن وجود دارد.اعتماد به نفس،کنترول کردن عصبانیت،مهربان و باترحم  بودن،کمک به دیگران،غالب شدن به ارزوهای غیر شرعی،همه و همه معنای واقعی شجاعت را بیان میکند.

قهرمانان،ماموران،و دیگران کسانی که سمبول تاریخ اند با قربانی کردن خودشان واختصاص دادن خودشان را به پیشرفت کشور و مردم شان توانسته ان به این مقام والا برسند.ما میتوانیم بندرت اشخاصیرا ببینیم که این اصل مهم را توسط جنگ ارتقا داده ند.کسی که صلح را به میان میاورد شجاع تر است نسبت به کسی که جنگ را دامن میزند.به طور مختصر  شجاعت عبارت از پاک کردن قطره های اشک ترس است.خداوند متعال همیشه ما را در سایه نعمت های خود قرار داده است که از جمله نعمت هایش شجاعت است .

 این مانند هر نعمت الله ج نیست که شامل حال هر کس شود بلکی کسی مستحق این رتبه است که در طول عمرش کاری کرده باشد که انسانها را از خوف و نا امیدی نجات داده باشد.هر انسانی در زنده گی خود از چیزی میترسد به طور مثال:من از چیز هایی میترسم که در عالم خیالاتم موجود است مانند جن وارواح  و همیشه منتظر انها در هنگام تاریکی هستم.بعضی از پاکی میترسند مانند اطفال دوست ندارند حمام کنند .و دیگر اینکه بعضی ازانواع حیوانات وحشی میترسند خلاصه هر کسی از چیزی میترسد.که مبارزه با ترس شجاعت است


.About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160