زیبایی ها

Posted on at


زیبایی ها
زیبایی یک نعمت برای هر انچه در زمین واسمان است خداوند پاک هدیه داده است خداوند از زیبایی های خودش زیبایی های کوچکی چون عالم کاینات افرید پس قابل تصور نیست زیبایی های صاحب زیبایی ها .


منظور از زیبایی فقط در صورت نیست به نظر انسانهای عاقل زیبایی های حقیقی در قلب انسان است نه در صورت . انسان زمانی زیباست که قلبش زیبا باشه (حاری از هرنوع کینه. کدورت .فکرهای منفی و....) باشد .


زیبایست که زیباییها را بوجود میاورد .زیبایی به گونه های زیادی دیده می شود اما در کشور ما زیبایی اکثرا در ظاهر ارزش دارد وفقط به ظاهر نگاه میکنند نه به قلب درین کشور برای دختران زیبایی میخواهند وبه پسران ثروت که این با عقل جور در نمیاد .


زیبایی نگارنده طبیعت .درخشنده گی اسمان . جلوه زمین .اما دشمنی برای انسانها گاهی  میشود. زیبایی غروری است که ازین غرور لذت بردن به نظر من یک نعمت است . گاهی انسانها از زیبایی های که در خود می بینند سو استفاده میکنند چون ارزش زیبایی های شان را نمیدانن حالا او زیبایی چه در ظاهر شان باشد یا در با طن اما من زیبایی هایم را تنها شانس برای رسیدن به مقام عالی انسانیت میدانم .


اکثرا انسانها زیبایهای شان را فقط به راه خواهشات نفسانی شان استفاده میکنند اما این  کار به گفته بزرگان (زدن تیشه به ریشه خود است) هر انسان از خود زیبایی های بخصوصی دارد اما هر کس قادر به دیدنش وحس کردنش نیست واین تنها دلیل یست که با هم اختلاف پیدا میکنند .


زیبا دیدن خود یک نعمت است که هر کسی ندارد دوست دارم کسانیکه همه دنیا را زیبا با اندیشه زیبایشان میبینند به فکر بعضی ها زیبایی مانند یک رویای دست نیافتی است که فقط در رویا ها دیدنش میسر میشود اما نه زیبای چیزیست که هر انسان در وجودش دارد اما دریافتنش کمی مشکل است پس زیبایی ها را در وجود خود دریابید تا به ارزش امدن خود در دنیا شوید.عاشق زیبایی های خود ودیگران هستم دنیا را زیبا میبینم تا زیبا بمانم رمز زیبایی من زیبادیدنم است به هر کس وهر دنیای که در زهنم است پس زیبا ببین تا زیبا باشی وفراموش نکن که زیباستی مثل زیبایی های خود زیبا فکر کن به همه چیز .(به امید زیبا دیدنتان)
 About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160