چگونه می توانیم از مطالعه لذت ببریم؟

Posted on at


 


مطالعه یکی از ضروریات زندگی است برای فهم بیشتر وبرای یادگیری فن بیان،

مطالعه کمک می کند تادر هر مورد معلومات حاصل نموده و بهتر صحبت نمایید هراسی از جمع سخنرانان نداشته باشید معلومات مزید کمک میکند تا فرد مفید برای خود، خانواده و جامعهء خویش باشید

علاقه مندی یک ضرورت مبرم است برای مطالعه، اگر علاقه ی برای خواندن کتاب نداشته باشید نمی توانید از مطالعه لذت ببرید و هرگز نمی توانید به رویاهای بزرگی که دارید دست یابید علاقه مندی را برای مطالعه می توانید از کتب های که دوست دارید در خود بیاورید ویا اگر به رشته ویا زمینه ی علاقه مند هستید کتابهای در

زمینه را مطالعه  نمایید

اینگونه میتوانید از مطالعه لذت ببرید و همچنان عادت کردن به مطالعه که کمکی زیادی میکند که باربار علاقه مند کتاب خوانی شوید و بیشتراوقات خود را صرف مطالعه کنید

مطالعه و کتاب خوانی کار بسیار حساس و مهم است چنانچه پیامبر گرامی محمد ص میفرماید: یک ساعت تفکر از شصت سال عبادت برتر است

بارباراکینگ می گوید: نباید مطالعهء روزانه را ترک کنیم، زیرا بدین وسیله می توانیم از میان ازدحام شتاب آلود زندگی روزمره، لحظه ای آرامش به دست آوریم

در اوقات مطالعه باید فضای کاملا" آرام و ساکتی را اختیار کنید فضا بسیار گرم نباشد زیرا خواب را پدید میاورد و همچنان نباید حالت استراحت را بخود بگیرید ستون فقرات باید کاملا" استوار باشد و به چیزی تکیه نکنید

نفس عمیق بگیرید کتاب را زیاد به چشم تان نزدیک نسازید بخاطری که سردرد می شوید و حالت خسته گی را ایجاد می کند

مکانی راکه انتخاب میکنید اگر با موضوع مطالعه سنخیت داشته باشد موضوع میتواند و ماندگار در ذهن جاگزین

گردد

زمانی که مطالعه می کنید نباید افکار مزاحم را در خود راه دهید باید بیشتر توجه به مطالبی که می خوانید داشته باشید افکار مزاحم نمیگذارد تمرکز داشته باشید مطالعه را برای تان خسته کن می سازد و کوشش می کنید تا هر چه زودتر تمام شود بیشتر جنبه ی جبری را حاصل می کند اما مطالعه باید با در اوج لذت قرار بگیرید نه اینکه مجبور باشید

در اوقات مطالعه تفکر کردن برای تان بسیار مفید تمام می شود با هر مطلب تازهء که برخورد  می کنید دقیقه ی در مورد آن تفکر کنید سر سری نگذرید وگرنه فقط وقت تان را ضایع ساخته و به چیزی که می خواستید دست نیافتید

 

نویسنده: فرشته رازبان

 About the author

freshta-razbeen

Freshta Razbaan from Afghanistan

Subscribe 0
160