امید ها و باور ها

Posted on at


زندگی را با امید ها وباور ها  آغاز کنید. چون امید است که انسانها را وادار به زندگی کردن میکنند . کسی که باید ناامید  باشد آن شیطان است . اگر کسانیکه به ناامیدی زندگی میکند یا ناامید هستند از شیطان پیروی میکنند .


 


باور ها  وقت بیشتر میشود که چهار اطراف شما را دوستان واقعی احاطه کرده باشد . اگر شما با دوستانی سر کار داشته باشید که آن ها خود گمراه باشند پس شما چطور میتوانید راه اصلی را پیدا کنید؟وقت شما بالای کسی باور ندارید باید هیچگاه به دوستی خود آن را بر نه گزینید. دوستی را  به اساس جنسی دنبال نکنید باید به اساس انسانیت  دنبال کنید


.


چون خداوند (ج) هر دو جنس یعنی مونث و مذکر را لازم دید که اولین انسانهای این کره خاکی باشند .که آنها عبارتنداز آدم علیه سلام و بی بی حوا است . پس از این معلوم میشود که اینجا این دوجنس  از حقوق مساوی بر خور دارهستند .


 


چرا مونث و مذکر از حقوق مساوی بر خوردار است ؟ این دوجنس برای این نسل از یک جفت آغاز شد امروز هیچ کس نتوانسته این را محاسبه کند که چقدر انسان در این کره خاکی زندگی میکند. از نظر شما این امکان داشت که  از یک زن یا یک مرد این همه نسل ها را بجا بگذارد ؟ جواب خیر است . وقت چنین چیزی امکان ندارد پس از این معلوم میشود که این دو جنس از حقوق مساوی برخوردار بوده .


 


چرا تبعیض به وجود امد ؟ 


از ازل دربین  انسانها هیچ نوع  تبعیض وجود نداشته است. این انسانها است که تبعیض را به بار آورده اند . اکثریت برای منافع خود هر کس را به سمت سو تقسیم بندی کردند، و از این طریق توانستند به سود خود اهداف خود را پیاده کنند. تبعیض نژادی ، تبعیض جنستی ، تبعیض بین فرزندان وغیره را به بار آوردند که امروز این یک چالش بزرگ در برابر انسانها شده است


وقت تخمی را کشتم  .


 انتظار حاصل اش هستم


اگرجو میکاری حاصل اش جو


اگر گندم میکاری حاصل اش گندم


 هرچی میکاری در زمین خدا بکار


در میان خلق خدا تخمی بی اتفاقی مکار


 


بیاید انسان باشیم و به انسانیت احترام بگذاریم و امید ها و باور های نسل آینده خود را از تبعیض نجات دهیم .


 


نویسنده : محمد رفیع کبیری  About the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160