ورزش

Posted on at


ورزش به تمام فعالیت های بدنی و جسمی گفته میشود که جهت بدست آوردن توان بیشتر که در جریان فعالیت های رقابتی مربوط به مهارت های بدنی و برای بدست آوردن نتایج خاصی انجام میگردد.انسان با ورزش میتواند از صحت و سلامت کاملی برخوردار شود 


هرکسی دوست دارد از صحت کاملی برخوردار باشد که معیار آن ورزش میباشد.و هم چنین ورزش به دو نوع است که عبارت از ورزش های سبک وسنگین میباشد که اکثرا جوانان به ورزش های ثقیل روی آوردند در حالی که ورزش های سبک برای اشخاص مسن و کلان پیشنهاد شده,زمانی انسان میتواند دارای فکر روشن و جسم نیرومند و از همه مهمتر تن سالم داشته باشد که به طور منظم همه روزه حرکات ورزشی را انجام دهدزیرا همین ورزش است که مشکلات روحی و جسمانی را درمان میکند.پس هر فرد باید به طور متواتر صبح گاه 45 دقیقه ورزش نماید.ورزش اسلحه ی بزرگی در مقابل صدمات جسمی و روحی میباشد و از هر گونه خطرات جلوگیری میکند.متخصصان علم طبابت به این نیجه رسیدند که ورزشی که صبحگاه انجام میگردد بسیار مفید تر و با ارزش  تر از دیگر زمان ها است زیرا بعد از ورزش صبح گاه شخص با نشاط و نیروی بیشتری به  ادامه ی کارهای خود میپردازند


.


بعد از ورزش نمودن و هم چنین در جریان آن نوشیدن مایعات نیز ضروری میباشد.مثلا آب ,شیر ,و هم چنین انواع مختلف نوشیدنی های سرد.ورزش انواع مختلفی دارد مانند فوتبال,بسکتبال,والیبال,دوش,کریکت,و انواع ورزش های رزمی .


 About the author

hasti12fanan

my name is madine.i was born in 1374.i study 12th class in Mahjobe Heravi high school

Subscribe 0
160