به چی کسی باید رای بدهم ؟؟؟

Posted on at


 

به چی کسی باید رای بدهم؟ این یک جمله نیست که هر کس بخواهد این را بگوید با این جمله میشه آینده کشور را تغیر بدهیم  تمام مردم افغانستان از گفتن این به هراس هستند که به چی کسی باید رای بدهند  تا در آینده پیش وجدان خود شرمنده نباشند  حتی بعضی ها بخاطر این حرف رآی هم نمیدهند چرا؟؟؟

منم بخاطر آینده خود زیاد نگران هستم که اگر به شخصی رای بدهد که او هم در آینده کشور را به ویرانی بکشد هیچ وقت پیش وجدان خود راحت بوده نمیتوانم این درست است که همه باید برای سرنوشت خود رای بدهیم و این هم جمله ای (به چی کسی باید رای بدم) خیلی ها را فکرشان منحرف ساخته .

و عده  زیادی هم از مردم  هستند که رای خود رابرای کاندیدای که بخرند میفروشند و از این خبر ندارن که به آینده زیادی از مردم دیگر بازی میکنند .

انتخابات سال 1393 برای افغانستان خیلی مهم است و سرنوشت ما مردم افغانستان به  همین انتخابات بسته گی دارد که چی قسم انتخابات بر گذار خواهد شد .

هنوز انتخابات نشده چندین نفر از هموطنان ما جان شیرین خود را بخاطر کمپاین انتخاباتی از دست دادن اگر همین قسم پیش رود من مطمعین هستم که هیج کسی در انتخابات اشتراک نخواهد کرد .

از یک طرف مخالفان دولت برای مردم هشدار میدهند که در انتخابات اشتراک نکنند و از طرف دیگر این حادثات مردم نمیدانند که چی کنند آیا به پای صندق های را دهی بروند یا نه ؟؟؟

دراین انتخابات سال 1393  خیلی مهم است برای مردم افغانستان که به چی کسی باید رای بدهند تا افغانستان کشوری که 30 سال جنگ و بدبختی را تحمل کرده رای شان بهیوده داده نشود.

 مردم نیاز به تغیر دارند و از جنگ خسته شدن و همه به انتظار این هستند که انتخابات 1393 چی قسم میشود آیا به آرامی و بدون کدام جنگ و خون ریزی برگذار خواهد شد ؟

من هم افغان هستم و حق رای دادن را دارم و میخواهم که  انتخابات سال 1393 اشتراک کنم میخواهیم یک انتخابات خوبی برگذار شود . آیا به آروزیم میرسم که انتخابات خوبی برگذار شود ؟

نویسنده : احمد فرید (حقدوست)

 

 برای دیدن مقالات دیگر من لطفآ مرا دنبال کنید : http://www0.filmannex.com/farid-ahmad

 

 About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160