مبایل

Posted on at


مبایل


 


امروزه اگر از هر شخص بپرسیم راجب مبایل کاملا آشنائی دارد، در هرکجا که باشد ، برایتان معلومات داده میتواند.


مبایل یکی از مهم ترین تکنیولوجی های عصر حاضر به شمار میاید که همواره تمامی کشور های دنیا از آن به عنوان یک وسیله ارتباطی بین الدول استفاده میکنند که از کشور های پیشرفته شروع به کشور های در حال توسعه نیز ختم میگردد


.


اکنون در تمامی اقشار کشور ما نیز استفاده هر گونه مبایل سطح پائین و چه سطح بالا ، ارزان یا قیمتی رواج یافته که بهترین گزینه محلل برای مکالمات مان در مسافت های دور و نزدیک بشمار میرود.


استفاده مبایل نظر به تکنیولوجی پائین و یا بلای آن به تناسب سطح فکری و تحصیلی اشخاص چه مذکر و چه مونث فرق دارد


.


امروزه در شهر های پر نفوس افغانستان- هرات را اگه در نظر بگیریم انواع و اقسام مبایل استفاده میگردد


.


در خارج از شهر


.


شرکت های مخابراتی و پخش سیم کارت نقش خیلی مهم در بوجود اوردن مبایل شده و میشوند. که شرکت های چون(روشن، افغان بیسیم، اتصالات و حتی سلام هم که جدید شده) وغیره...


بلی: این تکنیولوجی هم مانند دیگر تکنیولوجی های جهانی زبان زد عام و خاص است که در کشورهای پیشرفته ساخته شده و در کشور های تحت توسعه فقط استفاده و استحلاک میگردد.


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدی


 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160