جمعه روزها

Posted on at


روز جمعه روزیست که در بین ما مسلمانان رخصتی اعلان شده و این رخصتی از طرف الله تبارک تعالی اعلان شده و یک روز مقدس به حساب می آید.


جمعه روز ها معمولا روز استراحت و تعطیلی است برای بعضی ها روز پرکاری است.


برای بعضی ها روز ملاقات کردن دوستان و خویشاوندان،برای بعضی ها روز مهمانی،برای بعضی ها روز میله وبرای بعضی ها هم روزطاعت وعبادت و راز ونیاز و نزدیکی به درگاه الله تعالی است


.


بعضی ها هم این روز را روز آرزو ها و مراد میدانند همه یک تعبیرقشنگ ازین روز زیبا دارند.


چون جمعه ها معمولا روز قشنگی است و رها یافتن از کارهای روز مره که در طول هفته داشتیم درین روز میتوان رفع خستگی کنیم.


همه ما نیاز به استراحت و رفع خستگی داریم ونمیتوانیم پی درپی به کارهای روزمره بپردازیم


 .


بعضی از روانشناسان تاکید بر این دارد که بعد از چندین روز کاری و خسته کننده نیاز به یک استراحت کوتاه مدت داریم واین استراحت باعث میشود که دوباره به شکل نورمال وبا ذهن کاملا فعال و نورمال به فعالیت های خود بپردازیم


.


پس چه خوب است که درین روز در طاعت و عبادت پروردگار جهانیان باشیم و بایاداوتعالی ذهن مان را مشغول بسازیم و باعبادتش قلبم مان را نور آفرین کنیم و یادش را در قلب مان بیشتر و بیشتر بسازیم


.


و میتوانیم با یاد الله مهربان توانایی هایمان را افزایش دهیم پس چه خوشاکه بایاد او تعالی اندوهایمان را کم و سعادت مان را بیشتر بسازیم چون روز جمعه فضیلت و کرامت های زیادی دارد و مورد قبول درگاه خدای تعالی میشود....About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160