معرفی مختصر ازامامان چهارگانه

Posted on at


 


امامان چهارگانه عبارتند از : امام ابوحنیفه , امام مالک ,امام شافعی ,وامام احمد بن حنبل –رحم الله -  واین ترتیب زمانی تولد ودورانشان است .


امام ابوحنیفه


یکی از الگوهای همزیستی . اسمش نعمان بن ثابت مرزبان وکنیه اش ابوحنیفه است.((مرزبان)) دلالت دارد که او عرب نیست بلکه فارسی است . یعنی از سمت افغانستان وایران .


درسال 80 ه ق . درکوفه متولد شد ودرسال 150 ه ق . وفات یافت او یک تاجربود .


او درجوانی اقدام به  تحصیل علم فقه  از نزد استادش حماد ابن ابی سلیمان که برترین شخص در فقه بود نمود.


ابوحنیفه موسس اولین وبزرگترین مدرسه ی فقهی در تاریخ اسلام است .


اصل اجدادش عرب نبودند ولی اسلام آوردند  اولین امام فقه اسلامی عرب نیست ,هاشمی نیست ,مضری نیست وهیچ اصل عربی ندارد او راه را برای کسانیکه بعدازاو آمده اند هموارکرد تا به حال پیروان مذهبش در جهان از همه مذاهب بیشتراست به ویژه درمیان کسانی که به زبان عربی صحبت نمیکنند


 امام مالک ابن انس_


  این مرد 94 سال زندگی کرد . ازسال 93 ه ق . تاسال 185 ه ق . امام در مدینه تولد شد درآن جا زندگی کرد ودر آنجا وفات کرد . از مدینه بیرون نرفت مگربه مکه برای حج یاعمره .درسش درمسجد پیامبربود دقیقا در بهترین مکان آن درمیان منبرپیامبر وخانه ی پیامبر در روضه امام مالک هفتاد سال در روضه نشست .


شاگردانش از سه قاره هستند آسیا ,اروپا وآفریقا .


امام مالک اینگونه تصویر شده است : قدبلند ,بور,چشم آبی ,سفید رو وبسیار زیبا .


استادش ربیع عالم مدینه  درمورد او میگوید :  (من در اهل این زمان عاقل تر از مالک ندیدم .)


 

امام شافعی _


اسمش : محمد بن ادریس بن شافع بن ثائب قریشی شافعی منسوب به پدر بزرگش شافع است دراسلام متولد شد پدر وپدربزرگش صحابی بودند واصلش از مکه است ولی در غزه متولدشد


امام شافعی دراصل قریشی است . هم نسب پیامبر ودرجد نهم به اومیرسد .


او تنها فرد از امامان چهارگانه است که اصل ونسبش به پیامبر میرسد .


امام شافعی درقوی ترین دوران خلافت عباسی آمد . آن دوران شکوفاترین دوران اسلام بود .


ازسال 150ه ق . تا سال 204 ه ق . زندگی کرد . 54 سال در عصر هارون الرشید  او درطی این سالها چهار هجرت کرد درشهرهای مختلف .اوسفیر همزیستی بود و وضعیت هرشهر رابرای شهر دیگر تعریف میکرد . وقبرش هم اکنون در مصر شناخته شده است .امام احمد بن حنبل _


آخرین امام از امامان چهارگانه ی نخستین است .اودربغدادمتولد شد وقتی سه ساله بود پدرش فوت کرد  


امام احمد حنبل از سال 164 ه ق . تا سال 241 ه ق . زندگی کرد . یعنی 77 سال در اصل از یک قبیله ی عراقی بنام (بنی شیبان) بود. مثنی بن حارثه یکی از اجدادش هست . پیامبر با این قبیله ملاقات کرد و از آنان خواست تا از او حمایت کنند . این قبیله یکی از قوی ترین قبایل عربی است  اصلش محکم است وچنین می نماید که امام احمد صلابت وسرسختی خود را از آنان گرفته باشد .امام احمد خیلی فقیر بود .


اوخط زیبا داشت واز کتابها نسخه برداری میکرد ودستمزد می گرفت .


ودرعین حال یک زاهد بسیار بزرگ از هفده سالگی تا سی وپنج سالگی حدیث جمع می کند واز سی وپنج سالگی تا چهل سالگی مسندش رامی نویسد که « را مرجع امت درحدیث قرار داد وراه را برای بخاری هموار کرد .


 


  


 


 


اوآخرین این امامان است این بدین معنی نیست ه بعداز آنان امام دیگری نیست . امامان ومجتهدان زیادی هستند اما اینان امامان بزرگ وعظیمی هستند که فکر اسلامی رابارور کردند وتجدید وبینش را بنیان نهادند.


والله علم


 


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160