نقش زن در خانه

Posted on at


زن یک موجود لطیف و مهربان است زن در خانه مسولیت های مهم و اساس را دارد مهمترین فرد در خانه اعم از تنظیم امور خانه تربیه اولاد ها خانه داری و مسولیت شوهر را دارا می باشد .


صفات زن خانه قرار ذیل است 


اخلاق نیک،  با ایمان ، حق شناس ،  با قناعت ،  تقویت روح و جسم  ، شوهر دار خوب ،  تربیه درست اولاد ،  صبر و حوصله ،  صرفه جویی  ،  پلان ، مهمان نواز ، نظم و ترتیب ، با سلیقه ، راز دار ، سعی و تلاش ، لیاقت کاردانی ، وقت شناس ، مبتکر و احترام همهاز خصلت های شایسته یک زن تقوا و پرهیزگاری است یک زن در خانه دختران خود را برای زندگی آینده آماده می کند باید همیشه به فکر نظم و ترتیب خانه باشد .


زن میتواند نسبت به عقل و شهوری که دارد عضو مهم در خانه و محیط بیرون باشد موجودیت زن سالم و تندرست در خانه یاعث تقویت روح و جسم می شود رسیدگی به شوهر از امور عمده زن خانه دار می باشد بر علاوه آن زن میتواند مسایل حساب داری خانه همچنان به امور کاری شوهر خود کمک کند .نظم و ترتیب دیزاین خانه از جمله سلیقه های زن خانه می باشد زن میتواند به دلخواه خود وسایل خانه را تزیین کند و هر آنچه مشکلی که بخانه اتفاق می افتد شوهر خود را در جریان بگذارد و با هم مشکل را بررسی نمایند .


زن حق کار کردن به جامعه را دارد نه به حدی که خودش نان آور خانه باشد فقط برای اینکه در قبال این همه امور خانه وظیفه جهت تفریح به بیرون داشته باشد .زن موفق زنی است که بتواند به تمام امور خانه رسیدگی نموده شوهر خود را راضی نگهدارد اولاد ها را تربیه سالم نماید و با شوهر خود همکار و همراز باشد .توصیه من به تمام خانم ها این است که سعی کنید همیشه یک زن موفق بوده و اطفال را با تربیه سالم تقدیم جامعه نمایید .


Marzia SaeedAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160