آمد آمد بهار و آموزش پایدار

Posted on at


بوی بهار می آید و نسیم بهاری از هر سو قصد وزیدن دارد. صدای تک تک در را میشنوم, از لا به لای برگ های درختان گذشتنش را حس می کنم  و صبحگاهان هنگام گشودن پنجره با حضورش نفسی تازه میکشم. به هر طرف که بنگریم طراوت، تازه گی و سرزنده گی به چشم مان می آید. می بینم چادر سبز و رنگینت را آرام ارام روی زمین پهن می کنی. می بینم با نسیم روح افزایت دوباره اجسام مرده را جانی دوباره می بخشی و با شعر زیبایت اهنگ دوستی را می سرایی. بوی بهار و چهچه مرغان خوش آوازش زمین را رنگ تازه ای می بخشد، سرزمین مرده ام با جمب و جوش آمدن بهار لبریز از عشق و محبت شده است.بهارای کبوتر سفید من بیا و بنشین بر بام سرزمین من و به بار همچون قاصدک بر فضای سرزمین من!


امید داریم در کنار اینکه  طبیعت مان را رنگ ورونق می بخشد، آسمان مان را نیلگون می سازد، فضای مان را عطراگین می سازد وآغاز دوباره ئ زندگی وفرصت های از دست رفته مان است با نخستین گامهایش تاریکی های سال گذشته را نیز با خود ببرد، غم، اندوه، درد و رنجی را که متحمل شدیم با خود ببرد؛ نه تنها امید بلکه آرزو داریم سیاهی های تاریخ مان دگر بار تکرار نشود .بهاری که با آمدنش گستره ئ هزاران مشکل را برچید و گلیم غصه اش را بر دوش ماند وبرد. بهار هم می خواهد که ما را رها سازد از اسارت و درمانده گی، از غریبی و بیچاره گی. از مرگ بزرگ جنرال این مرز و بوم گرفته تا تیره گی روابط بزرگ مردان دولت مان با ابر قدرت جهان بر سر یک امضا که زندگی هر افغان را تحت شعاعش قرار داده، از زمین هایی که از کشت کوکنار زنده شدند و زندگی هزاران جوان را به مرگ کشاندند، از انتحار، انفجار، قتل و خونریزی مردمانمان، از صلح و امینتی که پشت این تاریکی ها پنهان شده بود،


از خانواده هایی که داغدار جگر گوشه هایشان شدند و از هزاران رنج دیگر.....می بالیم که افغانیم و خدایی مهربان را بالای سرمان داریم که به فکرمان است همیشه فرصت و مهلت دوباره زندکی گردن و از سر شروع کردن و جبران کردن را بر ما مهیا می سازد، کاش بتوانیم از این فرصت دوباره خوب خوب استفاده کنیم.


در آخرین هفته ئ زمستانی مان در جریان صنوف آموزشی مقاله نویسی و رسانه ئ اجتماعی فلم انکس برای مشخص و معرفی نمودن بهترین دانش آموزان صنف، پرسش نامه ای به ایشان سپرده شد که دید و آموخته های ایشان را از رسانه ئ اجتماعی فلم انکس و اندوخته های ایشان را در این حیطه ئ زمانی  مهک بزند، تادر نتیجه ئ انبوه ترین دانش آموزان  معرفی و تقدیرگردند؛ که  این خود باعث ایجاد رقابتی شدید در میان مقاله نویسان جوان شد و همچنان بهترین مقالاتی که از سوی ایشان ارائه شد از دانش اموزانی همچون: حسینا غلامی، یلدا و شکریه حیدری بود.،خوانندگان گرامی


:برای خواندن مقاله های جدید و قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat  


 About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160