مثلث برمودا ( )دریای مرگ

Posted on at


مثلث  برمودا ( )دریای مرگ


مثلث برمودا را بنام مثلث شیطان هم میگویند مثلث برمودا به اقیانوس اطلس  بین فیلند وامریکای جاییکه رفت امدهای کشتی ها وطیارات زیاد میباسد نطر به تعقیات دانشمندان یک پرواز بنام پرواز 19 به گفته ها و نشانیهای که از خود بجا گذاشته این بوده که فقط با ابراز کردن که ما نمیفهمیم به کجا هستیم ابها سفید یا سبز هسنتن وضعیت اصلا خوب به نظر نمیرسد نا پدید شدند واین بزرگترین پریشانی وسوال به دانشمندان باقی مانده است 


تا حالا چندین پرواز وکشتی ها در اقیانوس اطلس نا پدید شدند ولی هیچ وقت هیچ کس این موضوع را قبول نکرند واین چنین حادثات را ناشی از نا برابری ابوهوای اقیانوس ویا جریانات گرم وسرد بحری دانسته اند ولی شخصی بنام گادریس با ابراز این نا هنجاری یک کتاب نوشته است 


 


اما لورینس کخ که مولف کتاب مثلث برمودا است تمان حقایقی که گادریس ابراز کرده از ناپدید شدن کشتی هاوطیارات همه را اغراق خواند واز حقیقت داشتن ان انکار کرد مثلث برمودا قابل دید نیست همچون خلایست که به گفته دانشمندان به طور ناگهانی بوجود میاید وهر ان چیزی که در مقابلش قرار گیرد ناپدید میشود


 


چنانکه دانشمندان ابراز کردند که پرواز 19 با ناپدید شدنش به کره مریخ فرستاده شده است وامروز مثلث برمودا بنام افسانه شهری دربین مردم عوام نشر شده است تا حالا کس نتوانسته علت موجودیت وچگونگی انرا که به چه شکل ویا موقعیت اصلیش را پیدا کنند بخاطر پیدایش وچگونگی این مثلث تا حالا چندین کشتی به اقیانوس اطلس رفته اند اما دیگر برنگشتند وگفته شده است که ناپدید شده اند


 


 


در اوایا مثلث برمودا توسط اخواند در قرن 15 که انها بخاطر گرفتن اب اشامدنی وتازه کردن اذوقه زندگی شان میرفتن با کشتی های اسپانوی کشف کرد وبعد شایعه پخش شد که درین جزیره ارواح های شیطان است وبعد بنام مثلث شیطان شناختندطول جغرافیه یی  ان 80 درجه میباشد چنانکه به گفته خلبانان وقتی طیاره به ان موقعیت قرار میگرفت چرخش عقربه طیاره سریع نا معلوم بودن موقیعت شان بطور  مرموزی نا پدید میشد


 


چنانکه بخاطر کمک به یم طیاره 6 فروند طیاره به پرواز درامدند اما همه ناپدید شدن امابعضی اوقات با شانس اوردن 2 فرونر طیاره که وقتی به اسمان مثلث برمدا قرار میگرفتند به مدت 10 دقیقه همه ارطباتات قطع شده حتی ساعت تمام سرنشینان متوقف شده اند ولی به موفقیت فرود امدند ولی با دیدن ساعت شان 10 دقیقه عقبتر از ساعت اصلی بوده اند البته باید گفت که


ابوهوای هم خوب بوده مساعد به پرواز .ولی امروز بغیر از مثلث برمودا چندین منطقه دیگر هم است که کشتی ها وطیارات نا پدید میشوند اما دربین این همه اماکن فقط مثلث برمودا شناخته شده است وقتی در چنین موقعیت قرار میگیرد طیاره یا کشتی با دیدن ابهای بی رنگ هوای مه الود راه شان را گم میکنند چنانکه یک پیام از یک کشتی ژاپنی رسیده که ما نمیدانیم در چه وضعیت هستیم   وهم اکنون خطرهای مانند یک  خنجر بطرف ما میاید وما نمیتوانیم فرار کنیم وبعد کشتی نا پدید شد 


 


 


 About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160