مصاحبه با ریحانه، یکتن از دانش آموزن صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


 


فلم انکس: آیا کدام پروفایل صفحات اجتماعی درانترنت دارید وبه چه منظوراز آن استفاده میکنید؟


ریحانه: بلی پروفایل دارم از جمله فیس بوک٬ توییتر و فلم انکس دارم و از آنها در فیلم آنکس برای مقاله نویسی وشیر کردن مقالاتم استفاده مینمایم.


فیلم آنکس: درصفحات اجتماعی شما چه چیز دلخواه خودرا دیده اید وازآن چه آموخته اید؟
ریحانه: در صفحات اجتماعی لینک ان مورد دلخواه من است و از آن برای استفاده خبر های روز وجهان استفاده میکنم وتوسط آن از حادثات روز آگاه میشویم.


فیلم آنکس: چگونه درحوزه فیلم آنکس تجارب نوشتاری خودرا یافته اید؟


ریحانه: با اشتراک در صفحه فیلم آنکس و مقاله نویسی سطح فکرما بالا میرود وانسان در خود تغیرات را میبیند.


فیلم آنکس: جذاب ترین مقالاتی که درانترنت دنبال مینمایید کدامها اند؟


ریحانه: جذابترین مقاله ای را که در انترنت دنبال میکنم از جمیل یوسفی است.


فیلمآنکس : ازکلاسهای انترنتی که درلیسه های دخترانه ایجاد شده چه فایدهای را از صفحه اجتماعی خانم ها بدست آوردید؟


ریحانه: این کلاسها بسیار خوب است دخترها میتوانند که بهتر به انترنت دسترسی داشته واز آن استفاده کنند. و میشود دخترهای امروز را بادخترهای ده سال پیش تصور کنیم!


فیلم آنکس: ازکدام درسها بیشترین لذت رابردید؟وچرا؟


ریحانه: از درسها بیشترین لذت را از توییتر بردیم چون از مسائل روز آگاه میشویم.


فیلم آنکس: کدام درس برایتان رقابتی وسخت میباشد؟ چرا؟


ریحانه: از درسهای ریاضی، کیمیا و هندسه رقابتی و سخت میباشد چون وقت زیاد و فکر زیاد را میخواهد.


فیلم آنکس: چه مقالاتی را از کتابها در جریان این سال مطالعه کردید که معنی خاص برایتان داشته؟


ریحانه: مقالات زیادی مثل: مناجات, خشونت علیه زنان, محیط زیستفیلم آنکس: کدام سرگرمی یا علاقه خاصی دارید؟ آنها چه هستند؟


ریحانه: بهترین سرگرمی ام دیدن تلویزیون است ومطالعه کتابها و دیدن برنامه های اجتماعی.


فیلم آنکس: در این پنج سال چه پیشرفتی را در خود احساس کردید؟


ریحانه: بسیار زندگی ام فرق کرده سطح آگاهی ام بالا رفته ومکتب را امسال نیز تمام نمودم


فیلم آنکس: اوقات فراغت خود راچگونه سپری میکنید؟


ریحانه: بیشتر مطالعه کردن و همچنین همراه برادر خوردترم کمک به درسهایش را میکنم.


فیلم آنکس: الگوی شما کیست وچرا؟


ریحانه: الگوی من پدر و مادرم اند چون در مسائل دین آگاهی دارند و من را نیز آگاه میکنند.


فیلم آنکس: اگر شما بتوانید به هرجای جهان بروید کجا خواهید رفت وچرا؟


ریحانه: من به مکه شریفه و مدینه میروم چون بر هر مسلمان فرض است


فیلم آنکس: آیا تا به حال مقاله نوشته اید؟ مقاله درچه مورد بوده؟


ریحانه : بلی مقالات زیادی را نوشته ام مثل ازدواج اجباری، داستان واقعی زندگی وحیده و زیاد تر ازآن.


فیلم آنکس: اگر خواسته باشید در سه جمله خود رابیان نمایید آن سه جمله چیست؟  


ریحانه: یک فرد اجتماعی هستم میخواهم آینده خوبی را داشته باشم و یک فرد که کامل از دین اسلام آگاهی داشته باشم.


فیلم آنکس: کدام سرگرمی رابازی کرده اید؟ و کدام سرگرمی را بیشتر دوست دارید؟


ریحانه: سرگرمی را دوست دارم فکر انسان را به کار میآندازد مطالعه بهترین سرگرمی ام هست.
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160