گناهان کبیره از دیدگاه کتاب وسنت

Posted on at


ازآیات واحادیث متعددی به صراحت معلوم میگردد که گناهان به دو دسته تقسیم می شوند .


الف: گناهان کبیره


ب: گناهان صغیره


خداوند متعال می فرماید (( اگراز گناهان کبیره ای بپرهیزید که از آنها نهی شده اید . گناهان صغیره شما را می زدائیم وشما را به جایگاهی بزرگوارانه ای وارد می گردانیم ))  (نساء/48)


حضرت پیامبر فرمودند: تازمانیکه شخص به گناهان کبیره دست نیازیده باشد نمازهای پنجگانه جمعه تا جمعه دیگر رمضان تا رمضان دیگر کفاره گناهانی خواهند بود که او دراین میان مرتکب شده است .در زمینهء تعریف گناه کبیره ازعلما ودانشمندان اقوال متعدد ومتفاوتی نقل شده است شیخ الاسلام علامه بارزی با توجه به اقوال علما دراین باره می فرماید : تحقیق در باره تعریف گناه کبیره این است که ی از هرگناهی که به نص صریح قرآن یا حدیث مقرون به وعید یاحد (مجازات شرعی) ولعن باشد ویا مفسده اش برابر ویافزونتر ازگناهانی که مقرون به وعید یاحد ولعن هستند باشد ویا اینکه به اندازه کوچکترین گناه کبیره منصوص علیها مشعر وگویای تهاون وسهل انگاری مرتکب خود درامردین باشد گناه کبیره محسوب میگردد.برخی از گناهان کبیره قرار ذیل اند .


1_شرک


شرک یعنی انباز گرفتن با پروردگار یگانه و پرستش نمودن چیزی دیگر با او ,ازقبیل سنگ ,انسان ,خورشید,ماه,پیامبر,شیخ,جن,ستاره,فرشته وغیره


خداوند می فرماید : (خداوند هرگز شرک را نمی بخشد وپائین تر ازآن را برای هرکس بخواهد میبخشد )2_قتل


خداوند متعال می فرماید: (وهرکسی فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است که جاودانه درآن می ماند وخداوند براو غضب می کند واز رحمتش او را دور می سازد وعذاب عظیمی برای او آماده ساخته است )      (نساء/93)3_سحر


سحر تواءم باکفراست , خداوند متعال می فرماید (ولکن شیاطین کفر ورزیدند وبه مردم تعلیم سحردادند )   (بقره/102)


شیطان ملعون ازتعلیم سحر به انسان هدفی جز ملوث نمودن او به شرک ندارد .


بسیاری از گمراهان رامیبینیم که سحر می آموزند وگمان میکنند که تنها مرتکب حرام شده اند غافل از اینکه سحر کفراست .


4_ترک نماز


خداوند متعال می فرمایند: (اما بعد ازآنها فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را ضایع کردند وازشهوات پیروی نمودند وبه زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید مگرآنها که توبه کنند )


(مریم /59-60)


پیامبرنیز فرمودند : فاصله میان انسان وشرک ترک نمازاست .5_نپرداختن زکات


خداوند متعال می فرمایند:( وای بر مشرکان ,همانها که زکات را اداء نمی کنند وآخرت را منکرند)


6_نافرمانی والدین


خداوندمتعال می فرماید : (پرورد گارت فرمان داده جزاو را نپرستید وبه پدر و مادر نیکی کنید هرگاه یکی از آنها یاهردوی آنها نزد توبه سن پیری برسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار وبرآنها فریاد مزن وگفتار لطیف وسنجیده بزرگوارانه  به آنها بگو ,بالهای تواضع خویش را دربرابرشان ازمحبت ولطف فرود آر ,وبگوپروردگارا همانگونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمت شان قرارده )


(اسراء/23-24)ادامه در بلاک بعدی انشاالله About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160