حجاب

Posted on at


در اول باید بازگو شوم که کلمهء حجاب پدیدهء است که در یک جامعهء اسلامی سبب افزایش قدر و منزلت زنان میشود.


زنان با گرفتن حجاب خود میتوانند خود را از شر بدی های موجود در یک جامعه در امان نگهه بدارند.


 


حجاب بهترین زینت ، آرا و آرایش یک خانم ، یک همسر و بلآخره یک خواهر مسلمان و با ایمان است.


پس چه به که خود را با این آرایش زیبا بی آراییم.


و با گرفتن حجاب بر علاوه اینکه قدر و عزت ما بالا میرود ، خود را در آن محفوظ و راحت هم حس میکنیم.


 


اگر متوجه شده باشید و گاهی بر اساس این موضوع زیبا نگهی به اطراف انداخته باشید ، درک میکنید و در میابید که در یک جامعهء اسلامی قدر و عزت و شخصیت کدام زن بالاتر است، با حجاب و مؤدب و یا بی حجاب و سبک.


 


مادران و خواهران گرامی ام ، خواهر عزیزم ، بیا و بکوش و عزتت را در جامعه حفظ کن .


کاری بکن که هم افراد جامعه از تو راضی و هم الله یزدان از تو خوشنود باشد.


 


خواهران گرامی ام:ر


آیا فکر میکنید گرفتن حجاب برای تان بسیار سخت است؟ر


آیا با تیپ و قیافهء که از غربی ها و یا اروپایی ها تقلید میکنید ، فکر میکنید قدرتان در جامعه بلند میرود؟ فکر میکنید همه شما را دوست دارند؟.


اگر خودم خواسته باشم برای این سوالات جوابی بدهم پس میگویم : نه نه نه نه نه نه ...............نه


 


پس چرا بخاطر بی حجابی ، بخاطر یک کار بیهوده ، آرامش خانهء را که در آخرت منتظرتان است ، را به هم میزنید.؟


چرا بخاطر یک روز زنده گی دنیاوی ، عمری زنده گی آخرت تان را برباد میدهید؟


 


پس بکوشید خواهران عزیزم: و بخاطر بلند رفتن حیثیت و عزت تان در بین جامعه حجاب تان را بگیرید و تقلید بیجا از آن سوی مرز نکنید.


تا باشد هم زنده گی در این دنیا را با قدر سپری کنید و هم کلبهء آیندهء تان را در آخرت منور و روشن از نور خدا سازید.


y-nicksarisht


 About the author

niyayesh

Hi i am niyayesh.
i was been born in 1376
i am student of 12 class in mahjuba heravi high school
i have 3 friend.....
sun,moon and you.....
sun for days....
moon for nights....
and you for always....{allah}

Subscribe 0
160