حق وحقوق زنان افغان در عصر امروز افغانستان

Posted on at


حق وحقوق زنان  افغان در عصر امروز افغانستان


از سالهای به حدود 20 سال یا بیشتر زنان افغان همچو برده نه تنها برای همسر شان بلکه به تمام مردم بود است شرایط درین وطن برای خانمها بسیار دشواریها را گذاشت انها را همیشه چون یک شخصیت بی ارزش می پندارید زنان را از علم ودانش از همه حق وحقوق شان محروم ساخت برای همه دنیا انها به حیثیت یک ادم بیهوده وفقط برای شهوت مردان افریده شده به نمایش گذاشت اما بیخبر ازینکه زن چه فرشته یی ایست برای دنیایی انسانی


 


 


اما امروز با بلند رفتن حس درک وفهم مردم این کشور البته از برکت دانشی که توانستند بدست بیاورند تا حدی توانسته و در کوشش رعایت کردن حق وحقوق زنان افغان هستند ولی باید گفت که متاسفانه تا حالا همان فکر ودور بدون انسان از دنیا تا هنوز هم اثارش مانده واین همه از نبود عقل دانش کافی است که زندگی را برای زنان افغان دشوار میسازد باید خوشبختانه گفت امروز در افغانستان شورای زنان تاسیس شده که تا حدی به زنان کمک کرده میتواند یا حداقل زنان یا اقایان را به داشتن زندگی خوب رهنمایی میکند


 


 


امروز به زنان تقریبا حق حقوقی داده شده است که اما متاسفانه با دادن این حق خود زنان به زنان باز هم گپ وعیبی برایش میسازد مانند اینکه وقتی یک خانوم اوازخوان میشود همیشه باید با حرف های مردم یا فامیلش مبارزه کند وبرای پیش بردن امور ورسیدن به هدفش باید شمشیر بدست به اینده اش مراجعه کند در غیرش محار حرف وکارهای مردم همسرو فامیلش میشود ولی گذشته از اینها به زنان حق رای دادن انتخاب کردن انتخاب شدن را داده است از همه مهم تر حق تحصیل ورسیدن به بلندی های زندگی که امیدوارم دوباره گرفته نشود چون اعتباری به این کشور نیست


 


 


 


امروز زنان افغان موفق شدند به حیث یک وکیل   قاضی  ویک خدمتگار به وطن وملت شان باشند وباید گفت فقط 7 سال میشود که در افغانستان به حقوق زنان توجه نشان میدهد وانهارا در عرصه های اجتماعیی سیاسی اقتصادی فرهنگی جامعه یک شخصیت برازنده میدانند وانهارا به ادارات دولتی سهم میدهند وامروز به زنان این حق داده شده است که دوشا دوش مردان ویا برادران شان بخاطر خدمت به وطن سعی وتلاش کنند بدون زنان امور زندگی به مثال شیر بی شکر است پس جامعه هم نا تکمیل باقی میماند پیشرفتی که یک جامعه با موجودیت زن ومرد میکند فکر نکنم هما ن پیشرفت را تنها با موجودیت مردان بکند


 


 


 


البته با در نظر داشت سهم زنان در کابینه وغیره مقام ها کمتر است اما باز هم امروز زنان نقش ارزنده وموثری را در جامعه ایفا میکنند مشارکت سیاسی زنان از جمله مواردی است که با حمایت جامعه جهانی    دولت  وتلاش خود زنان پیشرفت کرده است حضور زنان در افغانستان به حیث والی یا ریس جمهور بی سابقه بوده است در حالیکه افغانستان بعد طی کردن بحران ها به تحولاتی دست یافته است وبرای پر کردن خلالهای وخالهای سیاه 30 سال جنگ به حقوق زنان اهمیت داده شده است اما باید گفت این حضور فعلی شان در راستای سیاسی  اجتماعی کافی نیست بلکه ضرورت به حضور گشترده شان میباشد 


در طی این 7 سال تنها تحول مثبتی که در راستای حقوق زنان به عرصه های اجتماعی رخ داده تشکیل جامعه مدنی است وقسمیکه جامعه مدنی فعالیت های غیر دولتی را دربر میگیرد فرصت های خوبی برای زنان ایجاد میکند از یک طرف فعالیت های زنان را به سطح جامعه برجسته میسازد ار طرف دیگر انها را از لحاظ اقتصادی خود کفا میکند سهم داشتن زنان افغان در عرصه های تولیدی فرهنگی کلتوری با ظرافت وخوش سلیقگی شان در سطع جهان قابل ستایش است وتقدیر شده اند همچنان زنان توانسته اند در بخش تجارت  پیش بردن فابریکات صناعی  موسسات تعلیمی  تحصیلی علمی  فابریکات صناعی دستی ایفایی وظیفه کنند


 


 


همچنان فعالیت های زنان در زیر چتر وزارت زنان یکی از دست اورد های بزرگی برای زنان افغان است که با در نظر داشتن فعالیت های زنان در امور مختلف کشور امید افرین است همچنان توانسته اند در بخشهای نرسنگ ، تخصص ، ماستری ،داکتر معالج ،کارکنان صحی ، رضا کاران ،دست یابند ودر اخیر کلام باید گفت به امیدی که روزی شود مردان به این باور کنند که زنان ودختران هم میتوانند از استعدادهای قابل ملاحظه باشند وبرای شان زمینه کار وخدمت به وطن را فراهم کنند وامید وار به موفقیت های چشمگیر انها باشند تا که بتوانند در فرصت های بعدی امور زندگی شان را در پهلودی خواهران شان پیش ببرند


 About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160