انتخابات ونقش من در این راستا...

Posted on at


دراین روزها داغ ترین خبرها از انتخابات کشور است چون این کلمه ایست که آینده یک ملت را
میسازد گرچه در ظاهرکوچک می آید ولی در باطن بزرگ و پرمحتوا است اصطلاحی است که
میگویند سرنوشت مردم در دست خود مردم یعنی مردم خودشان حق کامل برای انتخاب کردن
رئیس جمهور شان دارند عقیده به این مردم برای راُی دادن در روز رای دهی به پای صندوق
های رای دهی رفته وسرنوشت خود را تعیین میکند

افغانستان خانه همه ما است باید برای آبادی آن کوشا باشیم قسمیکه همه مان شاهد هستیم
افغانستان زیبا در زمانه های گذشته به مشکلات زیادی مواجه شده که باعث رنجیده شدن حصه
ای از مردم آن شده است ودر طی این حوادث ناگوار افغانستان به حصه های تقسیم شد که فعلا
تحت تاثیر افراد بیگانه قرار گرفته است
 که در آن زمان حکومت فدرالی نبوده بلکه شاهی بوده است
از آن لحظه به بعد برای برتری حکومتی بوجود آمد بنام فدرالی که فعلا هم ادامه دارد در این
حکومت رئیس جمهور در هرپنج سال یک دفعه از طرف مردم برگزیده میشود این نوع
انتخابات سریع و شفاف بوده واز امنیت زیاده برخوردار میباشد دراین بخش سهم زیادتر به مردم
داده میشود تا برای آینده ای خودشان رای بدهند رسانه سعی زیادی میکنند تا برای مردم بفهمانند
که در انتخاب خود دقیق بوده و به کسی که لیاقتش را دارد رای بدهند
سوالی که در اینجا مطرح میشود اینست که نقش ما در این راستا چیست؟؟؟
رای دادن وضیفه همگانی و امر ضروری است نقش ما اینست که برعلاوه اینکه ما رای میدهیم
 مردم را هم تشویق به رای دادن کنیم تا خودشان آینده خودرا تعیین کنند؟؟؟

Samira nahilAbout the author

samira-nahil

My name is samira i stidied English in toefle course as a profissonal i am in 10th class of amir ali shir navaii and i wanna to attend in diferent courses of english in the world my only wish is that to be every prson that i wanna......

Subscribe 0
160