اباما و تقدیر از ورزشکاران

Posted on atورزش در هر جامعه ای جایگاه ویژه خود را دارد, تعدادی از کشورها به آن بیش از دیگران ارزش میدهند و روی آن هزینه میکنند. ولی در هیچ کجای دنیا نمیتوان کشوری را یافت که در آن به ورزش و ارزش های ورزشی بی توجهی شود. گرچه سطح این توجه میتواند متفاوت باشد.


ورزش را به حیث پدیده ای می شمارند که میتواند جامعه و مردم را به تحرک درآورد و آنها را بسوی سالم هدایت و رهنمایی کند. امروزه با سطح انواع کارها ناسالم و بی مورد در بین مردم بویژه جوانان, همه کشورها تلاش میکنند تا با افزایش سطح توجه مردم به طرف ورزش جامعه خود را به جانب سالم سوق دهند. این یک پدیده بسیار مهم برای همگان است.


در این ویدیو یک گروه بزرگ از قهرمانهای ورزشی ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید گرد هم آمده اند تا از پیروزی های شان تقدیر شود. اباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که میزبان این همایش است به نیکی از همه یاد میکند و وظیفه آنها را چیزی بیش از این میداند. آنها را به انگیزش جامعه برای پرداختن به ورزش تشویق میکند و از تیم های برتر نام میبرد.اباما میگوید: فقط مسئله بردم مطرح نیست, بلکه واقعیت امر بالا نگهداشتن مردم است که قهرمانان واقعی میسازد. این چیزیست که به خوبی به شما خدمت میکند و بیانگر راه شماست که برگزیده اید. کشور ما به اشخاص جوانی مانند شما ضرورت دارد تا بهترین تلاش های خود را انجام دهد و بهترین ها را به ارمغان بیاورید. این راهیست که ما پیشرفت میکنیم و بسوی جلو پیش میرویم. این دلیلیست که همه ما به شما نگاه میکنیم که در سال پیش رو چی دست آورهای خواهید داشت و چی به ارمغان خواهید آورد. من بشکل ویژه از دو چیز مفتخرم. نخست اینکه تیم های بسکت بال و فوتبال اینجاه بشکل سنتی حضور دارند و دوم که افتخار آن قابل بیان نیست, اینکه بانوان جوان در این جمع حضور دارندAbout the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160