نقش زنان در انتخابات

Posted on at


نقش زنان در انتخاباتهمه موجودات عالی هستی آفریده خدای بزرگ است، هدف از آفرینش انسان که بهترین مخلوق الهی است، رسیدن به مقام والای انسانیت است.


در همه دیدگاه های علمی و مذهبی، زنان از لحاظ قابلیت های انسانی و توان برخورداری از تمام امکانات مرد ها کمبود و کاستی ندارند، واز جهت حضور اجتماعی، نیز حق مشارکت در بسیاری از عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، آموزشی ، خصوصا شرکت در انتخابات و ارائه نظر و دیدگاه خود را دارند.


روشن است که قابلیت ها و توانایی های زن و مرد کاملا یکسان نیست، بلکه تفاوت های طبیعی در انجام امور وجود دارد. که این تفاوت ها، دلیل ضعف زنان نیست، بلکه در جهت بهتر انجام دادن امور و کارائی و اثربخشی نتیجه نهایی کار می باشد. با توجه به اینکه زنان در افغانستان در حدود نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهند، این حق مسلم آنان است که بتوانند خود را کاندید کرده و حق رای داشته باشند و همانگونه که حضور مردها در اجتماع ضروری است، حضور و فعالیت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی ضروری و مبرم است.حتی در بعضی مواقع همانطور که شاهد هستیم چه درگذشته و چه درحال بسیاری از فعالیت های سیاسی و حضور زنان در عرصه های اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی زنان، بسیار موفق تر از مردان بوده است .بنده بر این عقیده ام که حضور اجتماعی زنان در عرصه انتخابات جهت دفاع از حقوق تلف شده زن در افغانستان، و حضور اجتماعی و شرافت مندانه آنان امری ضروری است و باید از توانایی ها، شایستگی ها و نبوغ زنان در همه امور کشور افغانستان استفاده شود. نگاه کم بینانه و تحقیر آمیز به زنان ظلم بزرگی است که در سال های گذشته به دلیل ضعف فرهنگی کشور ما افغانستان صورت گرفته است. و باید فقر فرهنگی و این دید نادرست از میان برداشته شود .کسانی که در صدر امور کشور قرار دارند اعم از مجریان قانون، بزرگان سیاسی کشور، متخصصین علمی، اساتید دانشگاه، و متفکران مملکت وظیفه دارند تا نسبت به مساله رای دادن زنان و دخالت دادن آنان در امور کشور تلاش نمایند. و در ایجاد فرهنگ سازی در راستای نگاه کاملا واقع گر نسبت به حقوق زن و مرد کوشش نمایند و برای از بین بردن تعصبات دینی، و رسومات خرافی مبارزه شدید انجام دهند. تا کشور ما پله های ترقی را طی نماید و گامی بسوی رشد و ترقی بردارد.


نویسنده: رضا دانشAbout the author

danesh20

فارغ التحصیل دانشکده اقتصاد، دانشگاه هرات

Subscribe 0
160