راز های موفقیت و کامیابی در زندگی انسانها– بخش دوم

Posted on at


!همین حالا٬ تصمیم بگیرید


تصمیم گیری جدید آغازیست برای هر نوع پیشرفت های زندگی انسانها، در این صورت باید همین حالا تصمیم بگیرید، شما چرا آن تصمیم های که باعث پیشرفت در زندگی تان میشود بار، بار عقب می اندازید؟ ممکن است آن تصامیم که شما میخواهید بگیرید این ها باشد، اینکه "بعد از این وقت خود را بی جای تیر نمیکنم، برای مطالعه و درس های خود وقت زیادی میگذارم"او یا هم اینکه بعد از این صبح وقت از خواب بیدا میشوم و به کار های خوب به شکل فعال آغاز مینمایم. و یا هم شاید تصمیم شما این باشد که بار دیگر به جای دیگران خود را مسوول بدانید و برای خوب شدن زندگی تان کار کنید. ممکن است که تصمیم بگیرید که برای دیگران ارزش بیشتر داشته باشد، و شما از ان کامیابی های زیادی را به دست آوید، و یا هم شاید تصمیم بگیرید که برای زیاد کردن عواید خود به تعصیل رو بیاورید و یا کدام مهارت دیگری را شروع کنید، که شما و خانواده تان همراه خانواده دیگر حضور تاثیرگذار پیدا کند.همین حالا در همین لحظه تصمیم بگیرید، که شما را به معنای واقعی فعالیت و حرکت وادار کند، و کوشش کنید که در هر قسم شرایط جامه عمل را برای تصامیم خویش بپوشانید. در آغاز یک تصمیم کوچکی بگیرید برای خود و یا هم دوست دیگر تان قول بدهید که یک کاری را به شکل ساده انجام دهید. در انجام دادن این کار تان باید برای خود به اثبات برسانید، که شما قابلیت گرفتن تصامیم بزرگ را هم دارید.به این قسم "عضلات تصمیم گرفتن" را قوی و نیرومند سازید. حالا بعد از تصمیم ساده یک تصمیم دیگری بگیرید که انجام دادن آن نیازمند کوشش های زیادتری باشد. اینچنین تصمیمی که شما را ترغیب کند و برای شما الهام فکری و انگیزه بدهد. این دو تصمیم تان را همین حالا بالای یک ورقی یاداشت کنید که من جای آن را برای شما دوستان و خوانندگان در پایین خالی میگذارم. و دوستان و خانواده گرامی تان را از این کار باخبر سازید. زمانیکه این دو تصمیم را به موفقیت به پایان رساندید آن وقت شما احساس غرور و سربلندی را خواهید کرد.:دو تصمیمی که به هر نوع شرایط انجام دادن آن اراده دارد. عبارت اند از
...اینکه شما تصامیم تان را تا کدام مرحله به عمل مینشانید، این به شما ربط دارد اینکه


به امید موفقیت های مزید خوانند گان گرامی٬


:برای خواندن مطالب دیگر من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/user/Enayatullah/280437 


"عنایت الله "مایارAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160