پیشرفت دانش و آموزش پایدار برای دختران افغان

Posted on at


 اصلی که همیشه در جهان به وجود میآورد تغییرات اساسی و تمام کارهای سخت و دشوار به وسیله ی آن آسان میگردد٬ این اصل مهم و اساسی علم است که به واسطه ی آن چرخ زنده گی میچرخد.به طوری که هیچ کاری و هیچ شأنی از شؤون حیات بشر را جز با کلید علم نمی توان انجام داد.از ابتدا خلقت انسان همواره در جستجوی دست یابی و بدست آوردن علم است.این علم و دانش به صورت تدریجی و پی در پی رشد نموده که خود این پیشرفت علمی سهولت های زیادی را برای انسان ها مهیا ساخته و زنده گی آنان را به تناسب قدیم آسان ساخته است.

دانمشندان زیادی از سراسر کشورهای دنیا کوشیدند تا چیزهای جدید را کشف کنند یا مخترع آن باشند.برای ارتباط برقرارکردن انسان ها با یکدیگر کوشش های فراوانی نمودند که یکی از جمله وسایل ارتباطی تلفن بود که بعد از آن مردم به راحتی به همدیگر در هر گوشه ی دنیا ارتباط برقرار میساختند.بعد از آن در جستجوی وسایل و راهکارهای بهتری برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر شدند تا اینکه اینترنت روشی بسیار مفید و اساسی برای برقراری ارتباط شد.و روز به روز علم و دانش در حال ترقی وپیشرفت هست.تا اینکه حال به رسانه های اجتماعی رسیدیم.راهی برای پیشرفت سطح علمی و ارتقای علم ودانش.

این هفته شروع آغاز سال تحصیلی جدید بود و تمام شاگردان با شور و شعف خاصی به سوی مکاتب روان بودند و با اواز ملکوتی و روح بخش قرآن روانه ی صنوف خود شدند و از خداوند بزرگ سالی نیکو مملو از پیشرفت های تحصیلی و موفقیت در خواست نمودند.

صنف فیلم انکس که کانونی است برای شکوفایی استعداد های نهفته ی شاگردانی که بسیار فعال و کوشا هستند و همواره سعی در این دارند تا از درد های نهفته ی جامعه ی خود بنویسند از مشکلات دختر افغانی که همواره در خانه محبوس است و آرزویش اینست که همانند دیگر دختران دنیا پیشرفت نماید و بهترین باشد تا شاید گره ای از مشکلات سرزمین دردمندش را با دستان خویش باز سازد.و آرزوهایشان بس زیباست حال دیگر از ابتکار و افتخار مینویسند.

با آمدن بهار و سال تعلیمی جدید صنفی که در مکتب محجوبه هروی فعالیت داشت رو به اتمام است و مشکلات شاگردان در رابطه با رسانه های اجتماعی ترفیع گردید.شاگردان با قواعد نگارش اشنایی کامل یافتند ودر کنار آشنایی با رسانه های اجتماعی و نحوه ی کار با این رسانه ها با اساسات کامپیوتر آشنایی کامل یافتند.

این هفته هم همانند هفته های قبل شاگردان متناسب با مشکلات و خبر های داغ وواقعه های روزمره قلم به نگاشتن مقالات زیبایی برداشتند مقالاتی با عناوین زیبا همچون انتخابات, سال تعلیمی سالی برای پیشرفت, ما هم میتوانیم, خواب ابدی و دیگر موضوعات جالب و خواندنی.

که شاگردان برتر که زیبا نوشتند باز هم در صنف مورد تحسین قرار گرفتند و به قدردانی از زحماتشان اسامیشان را در پلان هفته وارم ذکر نمایم.این شاگردان عبارت اند از محبوبه رحمانی,مریم لطفی,سحر فضلی,یلدا و رویا نیک سرشت,مدینه غلامی و دیگر شاگردان برتر و کوشای صنف فیلم انکس.

خوانندگان گرامی،

برای خواندن مطالب جدید و قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/user/MahjubaHerawiSchool/273270

http://www.filmannex.com/user/MahjubaHerawiSchool/273270About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160