فاطمه حسینی یکی از بازیکنان استقلال....

Posted on at


فاطمه حسینی یکی از بهترین دفاع های بانوان تیم استقلال میباشد او علاقه بسیار زیادی به ورزش کردن دارد،فاطمه میگوید ورزش هم میتواند باعث رشد و پیشرفتم شود و همچنان به صحت و سلامتی نیز مفید است 


فاطمه در سال 1391 به تیم استقلال پیوست او میگوید قبل اینکه او در رشته فوتبال ورزش کند یک والیبالر بود و مدت چهار سال میشود که والیبال میکند او میگوید والیبال را در دوران مکتب آموخته است وهمچنان فوتبال را با هم تیمان والیبالش آغاز کرد اما اکنون تنها رشته فوتبال را پیش میبرد و مدت 2 سال میشود که در تیم استقلال بازی میکند و از جمله ا فاطمه در مورد تیم استقلال میگوید که من از آمدن به این تیم راضی هستم و در تمام مسابقات آن حاضر بوده و مزه برد و باخت را در این تیم چشیده ام و بعد از این هم میخواهم فوتبال را در این تیم ادامه بدهم و از اینکه لباس آبی استقلال را به تن میکنم از جمله دست آورد های بزرگم میباشد او میگوید استقلال به نظر من از جمله بهترین تیم های بانوان کابل میباشد در این تیم همه چیز مهیا است برای کسانیکه تمرین میکنند و بهترین سهولت استقلال موتر آن میباشد که بازیکنان را حمل و نقل میکندفاطمه در مورد زندگی شخصی خود میگوید در سال 1372 در کابل بدنیا امده است و در لیسه عالی سوریا مکتب خود را به اتمام رسانیده و در رشته کمپیوتر ساینس نیز محصل است او میگوید همین تشویق فامیلم بود که من توانستم ورزش را تا اکنون ادامه بدهم و تشکری از آقای محبوب میکنم به خاطر فراهم کردن سهولت های که برای ما فراهم کرده تا والدین مطمن شوند و برای دختر هایشان اجازه فوتبال را بدهند.


فاطمه میگوید از اینکه برای خود در فیلم انیکس حساب باز کرده ام خوشحالم زیرا در پهلوی ورزش میتوانم از سهولت های دفتر فیلم انیکس نیز استفاده کنم و خرج ورزشی خود را بسازم،شرکت های فیلم انیکس و وومین انیکس بنظر او یک کمک بسیار خوب برای بانوان افغانستان میباشد به خصوص برای کسانیکه نمیتوانند در بیرون از خانه کار کنند اما فیلم انیکس زمینه این را مهیا ساخته است تا داستان نویس ها و شاعر ها بتوانند نظریات خود را در اینجا شریک بسازند.


مسابقات لیگ بانوان کابل آغاز میگردد و تمام تیم های کابل آمادگی برای این مسابقات گرفته اند تا مقام خوبی را کسب نمایند فاطمه حسینی میگوید تیم ما آمادگی های خاص خود را دارد و من مطمن هستم مانند مسابقات دیگر خوب خواهیم درخشید در دوره گذشته مسابقات ما نایب قهرمان شدیم اما اینبار به یاری خداوند ما قهرمان این لیگ خواهیم بود به امید برنده شدن تیم استقلال در این مسابقات هستیم 


نویسنده:اسما ابراهیمی160