روابط اجتماعی و رسانه های اجتماعی

Posted on at


زنده گی اجتماعی از آغاز خلقت انسان تاکنون یک ضرورت حتمی بوده.وانسان ناچار است که اجتماعی باشد برای حل کردن آسان مشکلات و پیش بردن زنده گی به نحو احسن.همان نیرو و انگیزه ای که انسان را به زنده گی کردن اجتماعی فرا میخواند و اجتماعی بودن همواره آدمی را به سوی برنامه ریزی و شکل دادن روابط مثبت بین اعضا سوق میدهد.بدون اجتماعات کوچک و بزرگ,زنده گی انسان با مشکلات زیادی روبه رو میگردد و در نهایت انسان را آسیب مند میسازد.اگر تمام انسان ها بخواهند شرایط مساعدی را برای پیشرفت و ترقی داشته باشند باید به صورت لزوم و حتمی در بدست آوردن روابط سالم در بین همدیگر کوشش نمایند.یک فرد با داشتن روابط اجتماعی درست و نیکو منفعت های زیادی را در زنده گی بدست میآورد.روابط اجتماعی و برقرار کردن رابطه بین افراد به طریقه های گوناگون صورت میگیرد.یکی از عمده ترین و اساسی ترین شکل برای برقرار کردن روابط اجتماعی رسانه ها میباشد.رسانه ها عبارت از وسایل انتقال پیام و معلومات و اطلاعات و به اشتراک گذاشتن افکار بین فرد فرد افراد یک جامعه میباشد.و رسانه ها نقش بسیار مهم را در بالا بردن سطح علمی افراد یک جامعه دارند.این رسانه ها هم خود انواع مختلفی داشته که با پیشرفت علم و ترقی کردن روز به روز بر پیشرفت و به وجود آمدن گونه ی مختلفی از این رسانه ها افزوده میشود و هدفشان این است تا افراد یک جامعه را از فقر فرهنگی نجات دهند.برای اینکه فرهنگ و ارزشهای جامعه رشد یابد باید مردم را تشویق به استفاده و روی آوردن به رسانه های اجتماعی نمود زیرا رسانه ها و سایت های اجتماعی یگانه وسایلی هستند که سیر و حرکت اجتماعی افراد یک جامعه را تعیین مینایند.کشورمان هم اکنون در سطحی قرار دارد که فرهنگ عمومی آن یک عرصه ی کاملا رقابتی است. وکسانی میتوانند در عرصه های اجتماعی گام نهند که درآن ها اشتراک نمایند.شاگردان مکتب محجوبه هروی سعی نمودند تا در سایت های اجتماعی گام به اشتراک نهند و برای رشد و ترقی افکارش بیشتر کوشش نمایند تا بتوانند آنچه در ذهن دارند بنویسند و در این سایت ها به اشتراک بگذارند.به نظر این شاگردان مشکلات کشورمان,فقط مشکلات اقتصادی نیست بلکه فقر فرهنگی و آگاهی نداشتن مردم از موجودیت چنین سایت هایی مشکلی اساسی میباشد.برای غنامندی فرهنگی و رفع این مشکلات باید بسیار کوشید.شاگردان در طی آموزش و اشتراک نمودن در این صنف توانستند ار مزیت های این صنف استفاده ی عالی نمایند و همراه با آموزش برخی از برنامه های کامپیوتر و نحوه ی استفاده از برنامه های ایتنرنتی و برخی از سایت های اجتماعی مفید و طرز کار با ان را نیز یاد گرفتند.در کنار تمام این فعالیت ها از همه مهمتر اینکه نحوه ی نگارش و مقاله نویسی را نیز هم یاد گرفتند.تمام شاگردان اشتراک کننده در این صنف مسرورند از اینکه در کنار تمام مشکلاتی که سر راهشان هست باز هم این صنف را به پایان رساندند.هفته ای که به پایان رسید از شاگردان امتحان نهایی اخذ گردید در رابطه با آنچه در این صنف آموختند.این هفته هم شاگردان قلم در دست گرفتند و در رابطه با عناوین و موضوعات بس جالب تر دیگری نوشتند.مقالاتشان بسیار زیبا بود .جای قدر دانی است از دفتر افغان سیتادل و سایت اجتماعی فیلم انکس که بر پا کننده ی این کانون های اجتماعی در مکاتب مختلف هستند.به وجود آوردن این صنوف در مکاتب مختلف موجب شده تا شاگردانی که دارای استعداد های نهفته هستند و از همه مهمتر اینکه شاگردان به راحتی میتوانند در رابطه با مشکلات جامعه ی مان م ومشکلات دختر افغان بنویسند و بهتر واقعات روز را با قلم خود در گوش جهانیان و تمام هموطنانمان منعکس سازند.با تشکر از شاگردان کوشا و فعال این صنف


برای خواندن مقاله های قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchoolAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160