رسانه های اجتماعی و اقتصاد پایدار در آسیایی مرکزی

Posted on at


شاګردان عزیز:
در جریان این هفته امتحانات سالانه مکتب از تمامی صنوف به اتمام رسیده و شاگردان موفقانه امتحانات شان را سپری نمودند.


خوشبختانه صنوف جدید کمپیوتر و رسانه های اجتماعی برای شاگردان شروع شده و شاگردان زیادی در این صنوف ثبت نام کردند تا تعطیلات زمستانی شان را در این صنوف آمده و موضوعات جدیدی را فرا گیرند، چنانچه شاگردان علاقه مندی زیادی به کمپیوتر و رسانه های اجتماعی دارند و میخواهند تا با پیش برد این صنوف سطح علمی خویش را بلند تر ببرند.همه روزه در این مکتب 3 صنف کمپیوتر و رسانه های اجتماعی تدریس میگردد و گروه های زیادی از شاگردان در آن اشتراک نمودند که کمپیوتر و رسانه های اجتماعی برای شان تدریس میگردد در دوره آموزش کامپیوتر تدریس برنامه های اساسی کامپیوتر جریان دارد.
بر علاوه شاگردان می آموزند که چگونه مقاله و داستان بنویسند و چگونه مقالات شان را در شبکه جهانی فلم انکس به اشتراک بگذارند و با این کار شان کسب درآمد آموزنده و سالمی داشته باشند.شاگردان از خواندن این صنوف بسیار خرسند اند و از شرکت افغان سیتادل سپاس گذاری نمودند و یکی از شاگردان میگوید." من خیلی خوشحالم که به این صنف اشتراک نمودم و میتوانم تمامی  خوشی ها، غم ها و مشکلات جامعه و مردم خود را با نوشتن مقالات برای جهانیان اظهار کنم."
About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 997
160