چالش های فراراه بودجه تازه ایالات متحده آمریکا

Posted on at


اباما در یک این ویدیو به رشد و شکوفایی اقتصاد آمریکا بعد از بحران اخیر میپردازند و از بودجه تازه اش که در راستای تقویت قشر میانه مردم آمریکا است سخن میراند. به گفته او اقتصاد آمریکا بر اساس این قشر میانه است که رشد کرده و به اقتصاد برتر جهان تبدیل شده است. نه قشر بالای و پولدار جامعه.


او از بودجه خودش سخن میزند که سبب خواهد شد تا چهار هدف عمده بر اساس آن پیگیری شود. نخست وظیفه های بیشتری با درآمد خوب ایجاد خواهد شد تا مردم بتوانند بر اساس آن زندگی خود را ادامه دهند. هدف دوم بودجه فراهم آوری آموزش های لازم برای آمریکاییان است تا بتوانند در این بخش های کار کنند و این وظایف را اشغال کند. هدف سوم بودجه ایالات متحده آمریکا که توسط دولت آن کشور پیشنهاد شده است, دسترسی کودکان به آموزش های با کیفیت است. هدف چهارم ایجاد کار برای پرداخت های لازم زندگی, پس انداز برای زمان بازنشستگی و دسترسی به بیمه سلامتی می باشد


.


اما برعکس این, جمهوری خواهان آمریکا با پیشنهاد بودجه متفاوت سعی در کاهش مالیات از قشر پولدار آمریکا و جبران آن با افزایش مالیات بر طبقه میانه آمریکا دارند. این خود سبب مشکلات و دشورای های فراوانی برای طبقه متوسط خواهد شد و رشد اقتصادی آمریکا را صدمه خواهد زد. از آنجاییکه اقتصاد آمریکا بر اساس طبقه متوسط می باشد.


بر اساس بودجه آنها بیش از صد و هفتاد هزار کودک از آموزش باز خواهند ماند و بیش از دوصد هزار مادر و کودک قادر نخواهند بود تا به غذای سالم و کافی دسترسی داشته باشند, این خود سبب مشکلات و دشواری های فراوانی در این بخش جامعه این کشور خواهد شد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160