چگونه ذهنتان روی چشمانتان اثر میکند

Posted on at


هر چیزی که ذهنتان را مورد آزمایش قرار می دهد به چشماها سود خواهد رساند. یک دلیل آنکه چرا افرادی که به خارج از کشور مسافرت میکنند چیز هایی را میبینند که ممکن است در شهرهای کشور خودشان مورد توچهشان قرار نگیرد ان است که انها دارای روحیه کسی هستند که ایام مرخصی خود را طی می کند. چون اذهانشان راحت و در حال استراحت است، بطرز بهتر به اشیاء نگاه میکنند و در نتیجه ذهنشان بیدار و هرچه را که می بینند به ثبت می رسانند. تقریبا هر کس متوجه این حقیقت شده است که موقع خواندن یک کتاب جالب توجه چشمها دیرتر خسته شده و با احساس خستگی کمتر و با سرعت بیشتر سطور کتاب را از نظر می گذراند. بالعکس کتابی که جالب نبوده و ملالت آور است و یا درک مطالبش دشوار می باشد، چشمها را زودتر خسته می کند. ممکن است یک جوان تمام شب بدون انکه درباره خستگی چشم بیندیشد و درسهایش را بخواند بزودی چشمانش خسته می شود. بسیاری از نوجوانان مادام که مادرشان در نزدیکی انها نشسته اند قادرند بطور کامل ببینند، ولی وقتی که مادر از اطاق بیرون می رود چشمشان از شدت ترسی که در اثر بیرون رفتن مادر از اطاق بروز می کند، نزریک بین میشود. افکار خوشی آور، چشمهای شاد و خوشی را بوجود می آورد. کمتر کسی میداند که عواطف ناشاد و غم انگیز، به ما صدمه می رساند. چون جشمها یک چنین ارگانهای حساسی هستند و تا این حد مرتبط به مغز و سیستم اعصاب می باشند، بدون هیچ گونه شک و تردیدی ثابت شده که عواطف منفی مانند نگرانی، ترس و نفرت به آنها ازار میرساند. این که ما گفتیم یک نظریه نیست، بلکه بارها و بارها به اثبات رسیده است. احتمال دارد برخی از خوانندگان من قصه زنی را بخاطر دارند که چنان به شدت بر آشفته و عصبانی شد که در عرض یک ساعت نابینا گردید. این جمله خشم بقدری روی غده ها اثرگذاشت که ترشحاتی از آن خارج شد و در جریان خون راه یافت و مانند یک سم اثر گذاشت و باعث نابینایی آن زن گردید. همچنین احساسات مثبت مانند اندیشه های خوب، مهربانی و خوشی واکنشهای مثبت به وجود می آورد و در چشمان افرادی که دارای یک چنین احساسات هستند عکس العمل مثبت از خود باقی می گذارد.


این بررسی تأثیر عواطف بر روی تندرستی جسمانی را بیش از پیش نشان میدهد که چه قدر مهم است که ما خود را همیشه در یک حال خوش نگه بداریم. در گذشته ما فقط درباره این موضوع به نظریه بافی میپرداختیم ،ولی حالا این موضوع در آزمایشگاه ها به اثبات رسیده است. ما یاد گرفته ایم که یک مادر شیرده که خیلی عصبانی است طوری شیرش آلوده به سم می شود که بچه را بیمار مینماید. این فقط یک نمونه از تأثیر عواطف بر روی خون است این همانا راه شادی و خوشی است که راه تندرستی است.About the author

jamal-naser-raoufi

Jamal naser is from herat Afghanistan. He is studying at istaqlal high school.

Subscribe 0
160