مصاحبه با آرزو دوراندیش٬ یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


 


فیلم انکس:آیا شما عضویت کدام شبکه اجتماعی را دارید؟ و چرا استفاده مینمائید؟


آرزو: بلی مه در شبکه اجتماعی بانوان انکس عضویت دارم به خاطریکه از این طریق سطح اگاهی یم بالامیرود ودر مورد رویدادهای جهان اگاهی پیدا میکنم.


فیلم انکس:با چه کسانی در women annex/filmannex آشنائی حاصل نمودید. و از آنها چه آموختید؟


آرزو: خانم رویا محبوب و آقای شفیع آرین دیدم ویکی از ویبلاک های آقای آرین راکه بنام مرد یخی بود مطالعه کردم وعناوین جالب آموختم.


فیلم انکس:تجربه نوشتن در film annexرا چگونه یافتید؟


آرزو:قبل از اینکه در برنامه آموزشی بانوان انکس یکجا شوم تجربه نوشتم خیلی خوب نبود اما زمانیکه با این برنامه پیوستم واقعا سطع نوشتنم بالا رفت.


فیلم انکس:دل چسپ ترین مقاله ئیکه در film annex دنبال کردید چی بود ؟


آرزو:مه هیچ علاقه نداشتم به نوشتن ویبلاک اما از وقتیکه عضو این شبکه شدم علاقمندی زیادی به نوشتن ویبلاک پیدا کردم.


فیلم انکس:از کدام کورس لذت بردید؟


آرزو:ازکورس فلمانکس لذت بردم بخاطریکه از این طریق به چهرهای جدیدآشنا شدم.


فیلم انکس:کدام کورس برایتان مشکل بود؟ و چرا ؟


آرزو: کورس ویندوز مشکل بود بخاطریکه آشنای کامل به برنامه های ویندوز نداشتم.


فیلم انکس:چی کتابی ویا چی مقاله در طول سال خواندید که برایتان یک مفهم خاص داشت ؟


آرزو:فقه خانواده در جهان معا صر.فیلم انکس:آیا کدام سرگرمی خاصی دارید؟ و آنها چی هستند ؟


آرزو:سرگرمی خاص من برنامه آشپزی می باشد.


فیلم انکس:اوقات فراغت خودرا چگونه سپری مینمادید؟


آرزو: اوقات فراغت خودرا با مطالعه کردن کتاب های علمی و فرهنگی سپری میکنم.


فیلم انکس: چه کسی در زندگی شما الکو ست و چرا؟


آرزو: اولگوی من درزندگی حضرت بی بی خدیجه می باشد چون در عرصه تجارت مهارت خاصی داشتند.


فیلم انکس:اگر زمینه سفر برای شما مهیا شود. دوست دارید که کجا سفر نمائید؟ و چرا؟


آرزو: دوست دارم به کشورترکیه سفر کنم چون یگ کشور زیبای است وهیچ وقت در کشور ما دست مخالفت نداشته.


فیلم انکس:آیا تا حال کدام مقاله ویا بلاکی نوشته اید؟ تحت چه عناوینی بوده؟


آرزو:ویبلاک های زیادی نوشتم وموضوعات آنها ورزش,انتخابات,تلیفونوغیره می باشد.


فیلم انکس: آیا کدام بازی یا مسابقه را انجام دادید؟ وچه نوع کیم را دوست دارید؟.


آرزو:نه خیر .


فیلم انکس:اگر خود را در سه جمله بیان نمائید. این سه جمله چه خواهد بود؟


آرزو:راستگو,دوراندیشوهمشه درجستجوی هنر می باشم.


فیلم انکس: در پنچ سال جایگاه خودرا درکجا تصور مینمائید.


آرزو:در این پنج سالی که گذشت خودرا در عماق علم ودانش میبینم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaieAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160