مواد مخدر

Posted on at


مواد مخدر به آن چیزی گفته میشود که استعمال آن برای انسان مضر است,انسان های عاقل و دانشمند هیچ گاه نمیخواهند به آن علاقه نشان دهند گرا که آن ها میدانند که مواد مخدر هیچ نفعی به بدن انسان ندارد و استعمال آن بدن را ضعیف میسازد و سبب خرابی اقتصاد شخص میگردد.سگرت,نصوار,چرس,شراب,تریاک از جمله مواد نشه آور و مخرب میباشند و استعمال آنها بالای روح و روان انسان تاثیر منفی دارد واعصاب را خراب میسازد.اشخاصی که به این مواد عادت دارند استقرار فکری ندارند.ان ها به صورت دیوانه گان در جامعه گشت و گزار میکنند و هیچ کسی به آن ها نزدیکی و دوستی نمی نماید و مورد نفرت همه گان قرار میگیرند.اینچنین اشخاص نه تنها باعث رنج و ناراحتی افراد,خانواده و خویشاوندان خود میشوند بلکه اعضای باطل یک جامعه نیز محسوب میگردند.جامعه ی انسانی این قسم اشخاص را به دیده ی بد مینگرد و وجود آنها را بار دوش دیگران میداند.زنده گی آن ها شکل میکروب را دارد زیرا همانطوریکه میکروب سبب انتقال امراض مختلف و ساری در بدن میگردد اشخاص مبتلا به اعتیاد هم انتقال دهنده ی آن در سطح جامعه هستند.بته های تریاک و تنباکو نباید زرع شود و از ورود سگرت,شراب که سبب بر بادی جامع میگرددبه صورت جدی جلوگیری به عمل آید تا جامعه و مردم از شر آنها در امان باشند و زنده گی عاری از این مشکلات را دنبال نمایند.دین اسلام نیز استعمال مواد مخدر را حرام دانسته.ما مسلمانان نیز از ان نفرت و دوری میکنیم.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool


فاطمه احمدیAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160