اهمیت برق در زنده گی

Posted on at


برق در زنده گی تمام انسان ها اهمیت خاصی دارد و باید از آن استفاده ای درستی کنند تا به مشکل بی برقی مواجه نشویم و تمام وسایل زنده گی انسان ها توسط برق کار می کند وتوسط برق روشن می شود  مانند:تلویزیون که توسط آن برنامه های زیادی می بینیم،آب گرمی،رادیو،بادپکه که از ان برای سرد شودن خانه استفاده می کنیم و ازیخچال برای سرد کردن غذا ها استفاده می کنیم و غیره لوازم برقی که در تمام خانه ها یافت می شود و باید اهمیت برق را بدانیم.چون تمام وسایل ها توسط برق فعال می گردد.برق در زنده گی انسان ها بسیار مفید بوده چرا که انسان ها بدون نور هیچ چیزی را نمیبنند ولی در زمان های قدیم مردم فکر می کردن که چشم انسان ها نور دارد و توسط همان نور می توانند تمام چیز ها را ببینند ولی وقتی که شب تاریک می شود و آن ها هیچ چیزی را نمیدیدن و متوجه این شودن تا نوری نباشد انسان هیچ چیزی را نمیبیند.برق علاوه بر این که فواید زیادی دازد ضرر های زیادی هم دارد مثلا ما نباید هیچ وقت به سیم های لچ دست نزنیم چون باعث برق گرفتگی انسان میشود و نباید داخل ساکت چیزی داخل کنیم چون باعث می شود که ما را برق بگیرد و از دسترس اطفال هم دور نگهداریم تا باعث برق گرفتن شان نشود چراکه اگر سیم های برق آتش بگیرد باعث می شود که تمام جا آتش بگیرد و هر گاه به مشکل برق مبتلا شودیم باید به مسولان برق تماس بگیریم تا مشکل ما را حل کنند.پس وقتی که برق برای ما بسیار مهم است باید در مصرف آن بسیار کوشا باشیم و از استفاده ای بیجاه آن جلوگیری کنیم مثلا اگر ما برق های اضافه را خاموش کنیم و لوازم برقی را استفاده زیادی نکنیم باعث می شویم که برق خانه ای همسایه ای خود را روشن کنیم زیرا که خداوند (ج) ما را از اسراف زیاد منع کرده است. About the author

160