انتخاب دوست

Posted on at


انتخاب دوست در زندگی ما بسیار مهم است وباید انسان در انتخاب کردن دوست بسیار دقیق باشد.زیرا بشترین ساعات عمر ما را در برمی گیرد وطبعا بشترین تاثیر خود را بالای ما خواهد گذاشت.دوست یکی از مهمترین شخصیتی است که انسان میتوان به آن اعتماد کرد.دوست است که انسان را میتواند برساند انسان میتواند به دوست تکیه کنند ودرد دل خود را به آن بگویند


.


اما اگر این دوست واقعی باشد میتوان فهمید که بانشتن با او چیزی های زیادی میتوان آموخت.از هر لحاظ علمی،اجتماعی واز همه مهمتر اخلاقی وبسیاری از صفات ناپسند طرفین کم رنگ خواهد شد.دوست آن است که با واژه گانش دلت را نرم وصبور می کنند.درک تورا افزایش می دهد.صفات حمیده انسان را تقویت وصفات رذیلانه را از بین میبرد


.


دوست انسان را می سازد.دوست به انسان معنای زندگی خوبتری می دهد.دوست است که انسان را والا خواهد ساخت.دوست است که انسان را به کمال می رساند.در زندگی روز های مهمی است که انسان های را میتوانیم ملاقات کنیم که به مثل خورشید زیبا هستندکه وجود ما را از هیجان به ارتعاش می آورند انسان های که بادیدن آن میتوان به آرامش رسید


.


وشاید باخود به گویم که این هدیه ی خداوندی است که از طرف خدای بزرگ برای مان اعطا شده است.اما باز هم برای شناخت دقیق تر وشفاف تر دوست باید الگو داشته باشیم.وباید از روی الگو دوست خود را انتخاب کنیم.چون انتخاب دوست نیمی از راه زندگی انسان است بعد از پدر ومادر (دوست) تنها سازنده انسان است.در انتخاب دوست انسان باید درست فکر کرد


.


وسعی کنید با کسانیی دوست شوید که حدحقل بتوانند راهی درست را برای تان نشان دهند.چون صفات خوب وبد میتوان اثرات مثبت ومنفی بر روان انسان داشته باشد.دوست را از صداقت، پاکی،تفکرواندیشه ان میتوان شناخت.پس باید اوقات با ارزش خود را با کسانی بگذرانید که همین صفات را داشته باشند


.


ودر آخر میتوان گفت زندگی زیباست در کنار دوستی که با او راه بروی با او حرف بزنی ورنج وغم زندگی را به تعریف کنی واو هم آنرا درک نموده ویاریت کند


.About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160