تاریخ مطبوعات جهان

Posted on at


 


در این شکی نیست که پیرامون ارزش مطبوعات, همه, چیز هایی می دانند. پیشتر از آن که بحث خویش را در مورد تاریخ مطبوعات جهان آغاز کنیم, باید بدانیم که مطبوعات چیست و چی وظیفه هایی انجام می دهد. هم چنانچرا مردم به مطبوعات ارزش قایل اند.در واقع مطبوعات بهترین وسیله ی تبلیغ ها و یک نیروی محرک در امر اداره و سازماندهی فکر های عامه و هم چنان در جهت دهی و به وجود آوردن مفکوره های عالی انسانی می باشد. اداره ی فکرهای عامه نقش اساسی و سازنده را از مطبوعات توقع دارد, زیرا توسط مطبوعات می توان از مخشوش شدن ذهنیت عامه جلوگیری کرد


.


در این شکی نیست که در گذشته ها به طور تقریبی 130 تا 134 سال پیش, مطبوعات را به مثابه ی قوه ی چهارم در دولت می پذیرفتند, اما در عصر حاضر, نیروی مطبوعات بیشتر از پندار های قبلی آن است؛ زیرا مطبوعات توانسته است که در امر تبلیغ مزایای دیموکراسی بهترین وسیله باشد.


همچنان مطبوعات بهترین وسیله  برای بیداری ملت ها است. می توان گفت که مطبوعات بر علاوه ی اطلاع دهی, اعلان ها, تعلیم, سرگرمی, موقف گیری و دفاع از اندیشه می تواند فکر های عامه را در موقع های خاص بسیج کند. اداره ی ساختار اجتماعی, رشد سیاسی و اجتماعی را مطبوعات به عهده دارد. هم چنان در درازنای تاریخ, مطبوعات در بلند بردن شعور سیاسی ملت ها و توده ها نقش ارزنده داشته است. در حال حاضر مطبوعات شامل همه وسیله هایی می شود که سرگرمی تعلیم, آگاهی و سایر آنها را به عهده داشته باشد.در واقع مجله ها, روزنامه ها, تلویزیون ها و رادیو ها در مجموع هر یک آنها به نوبه ی خود در بیداری ملت های تحت استعماردر خدمت بشریت قرار دارد. از طرف دیگر واضح است که در اثر پیشرفت علم و تخنیک, حالت ها مطبوعات, لازمه ی حیات بشری شده است؛ چنانچه در جهان پیشرفته تمام مردم حتا % 95 به مطبوعات عادت کرده است.


قابل یاد آوریست مطبوعات و تمام شاخه های آن به طور آنی به وجود نیامده است. هر بخش آن نظر به ضرورت و کوشش های پیگیر عرض وجود کرده است ؛ چون مطبوعات تاریخ روزگار بشریت و تکامل طبیعت را ثبت می کند, پس برای آنکه آگاهانه ژورنالیست بنویسد و پدیده ها را با هم مقارنه کند, لازم است که از همه اولتر تاریخ مطبوعات کشور خود و جهان را بداند؛ زیرا مطبوعات حیثیت ثبت اجراهای امور اقتصادی, سیاسی و اجتماعی را دارد.


طوری که پیشتر تذکر داده شد, مطبوعات در تمام سرزمین های جهان به یک بارگی به وجود نیامده است و در واقع فراز و نشیب هایی را دیده است. مطالعه ی حقیقت های خبری ( فاکت ها ) مربوط به پیشرفت و یا عقب ماندگی مطبوعات  برای ژورنالیست تازه کار یک رهنود سات و برای پیشبرد کارهای مسلکی ممد واقع می شود.


نویسنده : فرزاد صالحیAbout the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160