ارزش ورزش در مکاتب بانوان

Posted on at


 


اکنون تمام جهان با ورزش های مختلفی آشنایی دارد و این به تمام افغان ها معلوم است که مردم افغانستان مردم ورزش دوستی هستند و تمام ورزشکاران در عرصه پیشرفت ورزش در وطن خود تلاش میکنند و زحمت میکشند،جای خوشی برای بانوان اینست که آهسته آهسته در عرصه ورزش بانوان نیز سهم میگیرند و ما در مقاله های قبلی تیم فوتبال و فوتسال بانوان را به معرفی گرفته بوده ایم اما اکنون ورزش در مکاتب را مورد توجه قرار میدهیمبعضی از خانواده ها دختر های خویش را نمیگذارند که در محوطه بیرون از منزل ورزش نمایند به همین دلیل دخترانی که در مکاتب درس میخوانند اجازه بیرون رفت را ندارند وزارت معارف و مسؤلان کمیته ورزش برای اینها سهولتی را فراهم نموده تا بتوانند در داخل مکتب با دختران دیگر و دوستان خویش ورزش نمایند،در اکثریت مکاتب میدان های بسکتبال و والیبال درست شده است و در بعضی ها میدان فوتسال درست شده که دختران بتوانند از این طریق ورزش نمایند و نسبت به دیگران زیادتر به صحت خویش برسند و از نظر جسمانی فعال تر باشند و این سهولت برای آن عده ورزش دوستانیست که اجازه ورزش کردن در کلب های شخصی را ندارند.


به طور مثال لیسه عالی سوریا که در بین تمام مکاتب کابل مشهور تر و از نگاه تدریس و تعلیم فعالتر و به درجه اول در بین مکاتب بانوان قرار دارد،این مکتب هم دارای میدان ورزش بسکتبال و همچنان والیبال است که ورزشکاران زیادی از این مکتب فارغ شده اند به طور مثال چند تن فوتبالیست های تیم ملی نیز از این لیسه فارغ شده استهر مکتب به نام خود تیم بسکتبال و والیبال دارد که در سالی دو بار در میان مکاتب مسابقات راه اندازی میشود یکی مسابقات بهاری و مسابقات خزانی است که هر سال یک تیمی به لیست مسابقات اضافه میشود که میتواند جای خوشحالی بخاطر سهم گیری بانوان در عرصه ورزش باشد در هر دوره 14 تیم در مقابل هم مسابقه میدهند و از میان شان 8 تیم برتر انتخاب میشود و بعد از آن چهار اوت شده و چهار تیم دیگر در مقابل هم بر سر مقام های چهارمی،سومی،دومی و اولی رقابت میکنند که به طور مثال تیم بسکتبال مکتب لیسه عالی سوریا همیشه در چهار تیم در مقابل حریفان خویش ایستادگی کرده،این مسابقات همیشه در میدان ورزشی لیسه عالی ملالی برگزار میشود که این لیسه از جمله بزرگترین مکاتب کابل است و همچنان یکی از مکاتب سابقه دار که چهره های مشهور این وطن از این لیسه فارغ گردیده و به کشور خدمت نموده است.


این مسابقات میتواند یک دلخوشی بزرگی برای بانوان باشد تا آنها نیز از فواید ورزش لذت برده و به آرزوی خود برسند اما مکاتب و شاگردان مکاتب شکایت از کمبود امکانات ورزشی دارند که این میتواند دل سردی ورزشکار را در عرصه ورزش بیاورد و یگانه خواست ورزشکاران مکاتب اینست که به این عده ورزشکارانی که در مکتب ورزش مینمایند توجه خاصی صورت بگیرد 


نویسنده:اسما ابراهیمی


 160