من هم مانند شما هستم

Posted on at


                                         من هم مانند شما هستم

من هم مانند شما یک انسان هستم هم غم را و هم خوشی را میدانم که چیست؟ من هم مثل شما میدانم که چه خوب و چه بد است. فرق مثل من و شما انسانهایی که از سلامت کامل برخوردارید فقط در این است، که ما به دلایل گوناگون یکی از اعضای بدن خود را از دست داده ایم و به نام معلول شناخته می شویم. بعضی افراد مانند من در اول انسانهایی سالمی بودند؛ ولی اکنون بر اثر اعوامل ناخواسته درد معلول بودن را تحمل میکنند.

پس ای انسانهایی که در سلامتی قرار دارید، بخصوص آنانیکه عیب معلول بودن ما را ظالمانه به رخ ما میکشد و ما را می آزارید بدانید که ما شما را دوست داریم و میتوانیم مثل شما در پیشرفت به نحوی سهم بگیریم.

ای انسانهایی سالم، آیا شما گاهی فکر کرده اید؟ که چرا عده میکوشند معلولیت ما را به رخ بکشند. آیا شما از این جمله بوده اید؟ ویا اینکه اگر خود چنین نبوده اید؛ اما در برابر چنین عمل غیر اخلاقی بی تفاوت بوده هر گز برای اصلاح این روحیه تلاش  اعتراض نکرده سهمی در پاکیزه گی اجتماعی نگرفته اید؟ دوستان من، اگر گاهی شخصی را می بینید که معلول است باید با او کمک و همدردی نماید و او را تشویق نماید تا به زنده گی خود امید داشته باشد. وهمچنان کشیدن عیب دیگران در دین مقدس اسلام گناه عظیم شمرده می شود.About the author

160