مصاحبه با آسیه اکبر استاد و آمر دیپارتمنت ریاضی در لیسه عالی سوریا

Posted on at

This post is also available in:

همانگونه که هر کشور و جامعه به داشتن یک نظام قانونمند نیاز دارد تا نظم جامعه را برقرار سازد و آن نیرو عبارت از نیرو و قوای پولیس میباشد به یک نظامی نیاز دارد تا بتواند کودکان، نوجوانان و جوانان کشور را تربیت کند، این نظام عبارت از نظام اساتید یک کشور میباشد که با علم و دانش خود فرزندان یک جامعه را تربیه سالم نموده و گنجینه های علم و دانایی را تقدیم یک کشور میکنند.

این چنین افراد (اساتید) دارای منزلت خاصس هستند زیرا آنان هستند که کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق میدهند

این بار خلص سوانح یک استاد تازه کار و جوان شهر کابل را به معرفی در می آوریم.

استاد آسیـــه اکبر

آسیه جان که در ولایت کابل ـ افغانستان بدنیا آمده و از همان آوان کودکی درهمین شهر پر خاطره افعانستان زندگی نموده است. دوره سخت طالبان را با همان شرایطی مقیدی که برای خانم ها رقم زده بود را با تمام مشقات سپری کرده اند، ایشان میگوسند گرچه ٱن دوره با گونه مستقیم و نورمال پیش نمی رفت اما نمی شود که وطن را در حالات سخت ترک کنیم و به بیگانگان پناه ببریم.

خانم آسیـــه از دیپارتمنت ریاضیات، پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون کابل فارغ گردیده و با خواست فامیل و علاقه شخصی خود رشته معلمی را انتخاب نموده و مشغول تدریس شاگردان در لیسه عالی سوریا میباشد.به غیر از معلمی تجربه کاری در هنر خیاطی و بانکداری نیز دارد. و به لسان های انگلیسی و روسی نیز بلدیت دارد.

وی میگوید:

گرچه شرایط مطالعه برای خانم ها نسبت به مردان در افغانستان بسیار مشکل است، اما با این وضع بسیاری از خانم ها توانستند که با تحصیل خود به جاهای بلند برسند و من افغتخار میکنم به چنین افرادی که مایه افتخار تمام افغان ها هستند. ..... اما با این هم دولت باید زمینه های تحصیل را برای خانم ها بیشتر فراهم سازند تا بعضل از افرادی که بودیجه مالی ندارند بتوانند هم به تحصیل خود ادامه بدهند و هم بتوانند کار کنند تا به فامیل خود کمک کرده بتوانند و به این خاطر باید بیشتر وضعیت امنیتی را بهتر سازند

.

به نظر من سهولت ها برای جوانان نسبت به زمان گذشته مثلا ده سال قبل خیلی بهتر شده و نمی توان این زمان را آن زمان مقایسه کرد چون تا ده سال قبل کسی نمی توانست درس خود را به گونه درست ادامه بدهد اما فعل حال بسیای هستند که تحصیلات خود را به درجه ماستر و دوکترا میرسانند و مایه فخر همه ما میشوند.

خانم آسیه استفاده ار سایت های اجتماعی را بسیار فایده مند میداند زیرا میتوان علم و نظریات خود را دوستان از سرتاسر دنیا شریک ساخت و بدین ملحوظ از تویتر و تا حدی از فیسبوک استفاده می کند تا از بیشتر از تکنالوژی های دنیا با خبر شود.

او می گوید : دوست دارد تا از بین ممالک دنیا به کشور جاپان سفر داشته باشد زیرا طبق خبری که به نشر رسیده کشور جاپان جهان را به نمایش گذاشته و دوست دارد تا از نزدیگ این منظره را مشاهده کند و از طرف دیگر هم کشور جاپان منبع تمام سهولت های الکترونیکی در جهان مدرن میباشد.

 

من آسیه اکبر، یک افغان هستم و افغانستان را دوست دارم، تا زنده ام به مردم وطنم و شاگردان این مملکت خدمت می کنم، بزرگترین هدفم در زندگی این است تا بیشتر بیاموزم و همگان را از علم داشته ام بیشتر مستفید سازم

باید هدف همه ما پیشرفت کشور مان باشد زیرا با پیشرفت آن خود ما نیز هم چنان به پیش خواهیم رفت.

وامن انکسAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 2025
160