اندیشه مهم و جادویی برای آموزش و فراگیری دیجیتالی - بخش نخست

Posted on at


هفته گذشته یک بحث عالی در مورد آموزش فوق العاده و مهم با دوست خود آقای فرانسسکو رولی داشتم. آقای فرانسسکو رولی بسیار گرفتار یک صنف آنلاین در افغانستان است و من بسیار با این برنامه آشنا میباشم.


زمانیکه او از من خواست که آیا من بخش از این برنامه آموزش فوق العاده را به عهده میگیرم؟ در پاسخ آبروی چپ خود را بالا انداختم, لبخند زدم و در پاسخ گفتم که بله, البته.


چرا آموزش جادویی در یک صنف آموزشی مفید است؟ چی فن های را کمک خواهد کرد تا توسعه یابند؟ آیا کدام مطالعه در این مورد تا حالا صورت گرفته است؟


زمانیکه ما به واژه جادو می اندیشیم, واژه های ذیل به تعقیب آن می آیند: فریب,تردستی, نیرنگ و گمراهی.من همکاران خود را با کاهش دادن جادو به یک سری اصول و ترفندها که جادو را به خدمت میگیرند تحقیر نخواهم کردم. باوجودیکه به اساس اهداف تعین شده من روی بعضی از عواملی کلیدی تمرکز خواهم کرد.


آموختن جادوگری به پشت کار ضرورت دارد. دانش آموزها باید به سختی کار کنند و به شدت تمرین کنند.کسی شاید ادعا کند که فنون بسیار دیگری نیز چنین پشتکار, تمرین و عالی بودن را نیاز دارند. مثلا, نواختن ویولین؟
About the author

160