تابستان فوق العاده با شبکه فلم انکس - بخش دوم

Posted on at


بعضی وقتها اندیشه روی یک مقاله دشوارتر از نوشتن آن است. به باور من ارائه فقط معلومات معتبر کافی نیست, اشتراک گذاری تجربه های شخصی, نمونه ها و فرتورها باعث جذابیت بیشتر مقاله میگردند.


برای مثال, پربیننده ترین مقاله من در مورد خیابان آزاریست. بلاگ را با تجارب شخصی خود در خیابانهای شلوغ کابل شروع کردم و در میانگذاری تجارب شخصی من سهم مهم را در جذب خوانندها و مورد پسند واقع شدن آن ایفا کردند. گرچه مشهور شدن اولیت من نیست, بازهم پیامهای گذاشته شده یک تصویر بزرگ از خوانندگان را برایم ترسیم میکنند.کار با بانو رویا محبوب یکی دیگر از مزایای مرحله کارآموزی است. بانو رویا محبوب را یک مدیر مهربان و انگیزنده یافتم که برای رضایت کارمندان بسیار مهم است.


کار با او بسیار لذت بخش و سرگرم کننده بود. از همراهی بانو محبوب در مدرسه معرفت برای تشویق دختران تا به نویسندگی در شبکه فلم انکس بپردازند یک خاطره بسیار خوشایندی دارم. دیدن علاقه اش برای آموزش دختران مرا واداشت تا با احترام بیشتری به او نگاه کنم.


آرزو دارم تا این کار عالی خود را ادامه دهد و برای دیگران بویژه دختران یک الگو باشد تا یک تغیر ایجاد کنند. تابستان تقریبا تمام شده بود و من باید افغانستان خود را ترک میکردم تا در ایالات متحده آمریکا مدرسه خود را ادامه دهم. خاطرات دوره کارآموزی من فراموش نشدنی اند. در آخرین روزهای کار خود این ویدیو را در فلم انکس تصوبربرداری کردیم. کارکردن با بخش فلم سازی این اداره بسیار جالب بود. من سازمان حمایت مالی دختران افغانستان و فلم انکس را برای این فرصت عالی میستایم. رسانه های اجتماعی پنجره جدیدی را برویم باز کردند تا به جهان نگاه کنم.
About the author

160