زراعت ومالداری در قریه

Posted on at


 زندگی در قریه نسبت به شهر متفاوت است .وضع اقتصادی آنها کم می باشد .وبه زراعت ومالداری مصروف هستند.چون مردم قریه دانستند برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم چه کار کنیم ؟مردم دانستند .که باید شروع به زراعت کنند.ودر سرزمین های خود کار کنند تازندگی خودرا پیش ببرند.تا روزی خودرا بدست آورند.زندگی در قریه مشکلات زیادی دارد .از قبیل آب ،برق ،پول ،دارند.ودر خانه های کاگلی زندگی می کنندوبعضی از قریه هاحاصلات آنها ازبین می رود چون آب زیادی ندارد که آبیاری کنند باعث خوشگ سالی می گردد تمام حاصلات آنها از بین می رود.


وبسیار خوش می باشند.چون در قریه آب ، هوا ، اقلیم ،وزمین آن فرق می کند .وزمین های آنها حاصل خیز میباشد.وآنها می دانند.چگونه تخم حبوبات راکشت وآب بدهند.ویا میوه جات سبزیجات را از آنها حاصل کنند.تا یک موادغذایی خوب وبرای مردم قابل قبول باشد کشت کنند.وآنها توانستند مواد خود را در داخل وخارج کشورصادر کنند.ودر قریه بسیاری از مواد کشت وزرع می گردد.وباید دولت توجه به دهقانان داشته باشد


کسانیکه نمی توانند.مواد زراعتی را خریداری کنند.بایددولت وظیفه اوست .که کمک وهمکاری داشته باشد .تا محصولات افغانستان زیاد باشد.ودر قریه مرد زن جوانان ونوجوانان مشغول زراعت هستند.در افغانستان غله جات ها،میوه جات ،سبزیجات ،زعفران ،بته هی طبی ،کشت می شود.ومواد افغانسان از تام کشور های دیگر برتر می باشد .مانندزعفران ،وپسته در افغانستان از اهمیت خاصی بر خوردار است.


غله ها مانند:گندم ،برنج ،جواری ،جو . (2)- حبوبات مانند:نخود،لوبیا ،باقلی ،ماش . (3)- تخم های روغنی مانند:پنبه دانه ،کنجد،گل آفتاب پرست . (4)- نباتات طبی مانند:هنگ ،بادیان ،بادام . (5)- نباتات قندی مانند:لبلبو،نیشکر. (6)- میوه های تازه مانند:ناک،انجیر،سیب،مالته،کیوی،انگور،توت،انجیر،آلوشیرین،هندوانه، ،خیار،خربوزه،انار،لیمو،زردالو،شفتالو،کیله،نارنج،زردالو،آلوگیلاس،گرجه سبز.


(7)- میوه های خشک مانند:پسته ،بادام ،فندوق،جلغوزه ،چارمغز،تخم کدو،نخود، (8)- سبزیجات مانند:بانجان رومی ،کدو،ترکاری،کاهو،پیاز،کچالو،سیر،فلفل مالداری پیشه اصلی مردم کوچی به شمار میرود.در قریه مردم از حیوانات اهلی ،ماننداسپ،گاو،ودیگر حیوانات را تربیه می کنند.که از بعضی ازاین حیوانات از شیر وماس آنها استفاده می کنند.چون در قریه وضع زندگی خوبی ندارند


برای رفع زندگی خود از لبنیات آنها نیازمندی خودرا بر کنار میکنند.از حیوانات مانند:گاوبرای قلبه کردن زمین استفاده می کنند.محصولات مالداری پوست قره قل ،پشم ،پوست ،برای لباس ها،کفش ها،ولباس های گران قیمت ولباس های شاه هانه استفاده می شود.وبه ممالک خارج صادر میشود.که بخش مهم صادارات افغانستان به شمار می رود.وعایدات خوبی برای مردم قریه می باشد.About the author

160