کشتی های المپیک: کم کردن وزن

Posted on at


شمارش معکوس برای کشتی های المپیک شروع شده است. پنج روز تا بیان تصمیم کمیته جهانی المپیک مانده است که تا معلوم شود که آیا کشتی را در ردیف بازیها نگهمیدارند و یا نه. در عین حال من در حال سپری کردن زمان بعد از وضع حمل خود می باشم. در سن 32 سالگی دوباره به ورزش رو آوردن و در عین حال به دنبال خود یک نوزاد داشتن, کار بسیار دشواری است. باید بسیار با دقت گام بردارم. یک برنامه است که میخواهم تمام مراحلش را با شما در میان بگذارم.در حال حاضر تمرکز من بر این است که از وزن خود بکاهم. پنج هفته میشود که نوزاد من تولد شده است و تا هنوز فعالیت بدنی من محدود به تمرین یوگا مانده است. قسمت زیاد کاهش وزن من بر اساس برنامه غذایی من خواهد بود. رازهای کاهش وزن را مانند من  در گوشی هوشمند خود بگیرید و برنامه غذایی خود را بر اساس آن تنظیم کنید تا وزن شما کاهش یابد.


چی چیزی مرا انگیزه میدهد؟ هیجان و شور کشتی های المپیک در بازی های 2020 باقی است و دو گروه وزنی برا کشتی های زنانه در مسابقات ریو 2016 (Rio) اضاف گردیده است. این را که برای مسابقات مقدماتی لندن از بسیار راهای میان بربرای وزن گرفتن, استفاده کردم, قبول دارم. در نتیجه مبارز ارشد تیم انتخاب شدم و بیش از یک کیلو گرام وزن از دست دادم.   پایداری و ثبات میخواهد تا یک کار درست را انجام دهید. هرجاییکه در آن اراده وجود دارد, در آن راهی نیز هست.
About the author

160