چرا دنیا ؟ چرا زندگی؟

Posted on at


چرا دنیا ؟ چرا زندگی؟


چرا عمر ؟ چرا مرگ؟


چرا زمین ؟ چرا آسمان؟


چرا زرع ؟ چرا باران؟


چرا خورشید ؟ چرا مهتاب؟


چرا سیاره ؟ چرا ستاره؟


چرا روز ؟ چرا شب؟


چرا بیدار؟ چرا خواب؟


 


چرا بنده ؟ چرا آفریننده ؟


چرا عدالت ؟ چرا عبادت؟


چرا کفر ؟ چرا اسلام ؟


چرا شرّ ؟ چرا خیر؟


چرا حجاب ؟ چرا ایمان ؟


چرا  زینت ؟ چرا پیروز ؟


چرا قبر؟ چرا قیامت ؟


چرا بهشت ؟ چرا دوزخ ؟ 


چرا ظلم ؟ چرا گناه ؟


چرا مظلوم ؟ چرا معصوم ؟


چرا حکومت ؟ چرا خصومت ؟


چرا فساد ؟ چرا ستم ؟


چرا دوست ؟ چرا دشمن ؟


چرا صلح ؟ چرا جنگ ؟


چرا خوب ؟ چرا بد ؟


چرا روشن ؟ چرا تاریک ؟


چرا خنده ؟ چرا گریه ؟


چرا شادی ؟ چرا غم ؟


چرا اضطراب ؟ چرا افسرد گی ؟


چرا دل واپسی ؟ چرا بیهوسی ؟


چرا فقر؟ چرا ثروت ؟


چرا سالم ؟ چرا مریض ؟


چرا گرسنه ؟ چرا تشنه ؟


چرا نان ؟ چرا آب ؟چرا جوا نی ؟ چرا پیری ؟


 چرا تازه گی ؟ چرا پژکر ده گی ؟


چرا ازدواج ؟ چرا فرزند؟


چرا خانواده ؟ چرا جامعه ؟


چرا مادر؟ چرا پدر؟


چرا دختر ؟ چرا پسر ؟


چرا مکتب ؟ چرا درس ؟


چرا تعلیم ؟ چرا تربیه ؟می دونی چرا ؟؟؟ چون خداوند انسان را نسبت به تمام موجودات حیه خاص نموده وبه او نعمات زیادی را عطا نموده وبه وسیله پیامبرانش وی را هدایت نموده و فهم، خوبی وبدی را برایش داده است. حالا این انسان است که چی را بر می گزیند؟...


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160