آرزو های که حق ما است

Posted on at


آرزو! چیزیست که همه انسانها اندر وجود خویش دارند و بخاطر اینکه آرزوی شان به حقیقت مبدل شود تا حد ممکن کوشش میکنند. زنده گی در کل راهیست مملو از آرزوها که بخاطر بدست آوردنش همه درتلاش هستند،این آرزوها میتوانند جنبه مثبت ویا منفی داشته باشند وما باید از جنبه های مثبت آن استفاده کرده و از جنبه های منفی اش دوری کنیم.

آرزو های که حق من است. قبل از اینکه یک شخص در مورد چیزی که حقش است صحبت کند باید آنرا داشته باشد.حالا آرزو چیزیست که باید قبل از صحبت کردن درموردش آنرا داشت ولی من هیچ وقت فکر نکردم چه آرزوی دارم و کدام شان حق من است. اما ازنظرمن بزرگترین آرزوی که یک دختر دارد و حقش است این است که بیاموزد و از این بزرگتر هیچ آرزوی برایش نیست.چون از طریق همین آموختن است که میتواند زنده گی اش را بسازد وبه قله های کامیابی برسد٬ موفقیت اش نیز در همین آموختن است.تنها هدف هرشخص دانا همین است.اما بعضی ها از این حقی که دارند بی بهره هستند ونمیتوانند درس بخوانند.

نمیدانم چه بنویسم؟ و کدام تمنا حق من است.اصلا آرزو چیست؟ چرا انسان ها آرزو دارند وهمیشه در تلاشش هستند،فقط اینقدر میتوانم بگویم که اگر کدام هدف ویا آزروی دارید هیچ گاه بیخیالش نشوید وتا حد ممکن برای بدست آوردنش کوشش کنید٬ چون با تلاش و کوشش اگر انسان بخواهد به هر چیز میرسد وتنها راه رسیدن به هدف از نظر من علاوه برسعی و کوشش اراده قوی است. پس برای رسیدن به آنچه حقت است باید اراده مستحکم داشته باشید.در مقابل آموختن،آزادی نیز حق است که عده ئی اندک از آن مستفید هستند ومیتوانند از ان استفاده کنند پس هیچگاه نگذارید حق تان تلف شود و همیشه از حق خود دفاع کنید در هر جایی که هستید و اجازه ندهید که آنچه مال شماست از شما گرفته شود.

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکسلیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post

یلدا امینیAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160