مسابقات فوتبال لیگ بانوان کابل آغاز گردید.....

Posted on at


 


مسابقات بانوان کابل آغاز شد دیروز اولین مسابقه بانوان تیم استقلال بود در مقابل تیم بانوان عدالت.


ورزشکاران تیم استقلال دیروز به تاریخ 30/2/1393 با تمام توان و قدرت خویش در میدان حاضر شدند اما به مناسبت نبودن تمرین و آمادگی درست برای مسابقات این بانوان نتوانستند نتیجه بازی را به نفع خود بکاشنند اما همچنان بانوان استقلال نگذاشتند که بازی به نفع تیم بانوان عدالت خاتمه بیابد تیم استقلال در مقابل عدالت 1-1نتیجه را مساوی نمودند.همچنان بانوان استقلال با نبود مهره های اصلی خویش که فاطمه حسینی و لیلا فقیری هستند  مسابقه ی خوبی را به نمایش گذاشتند,در ترکیب تیم استقلال کاپیتان فرشته شیخمیری فارورد عادله نظری,مونا امینی,حلیمه امیری و در قسمت سنترآف های میدان ستاره سعیدی,یاقوت عنابی و یاسمین حیدری بودند و در قسمت دفاع های میدان فرشته شیخمیری,اسما ابراهیمی,زهره فقیری و فرخنده یوسفی و گولکیپر تیم دیبا صدیقی بود.


در تیم بانوان استقلال دو تن بازیکنان جدیدی آمده اند,استقلال تیم پر اتحاد و همبستگی ایست که با مساوی کردن نتیجه باز هم روحیه تیم برای مسابقات بعدی خراب نشده است و این بازیکنان امید دارند که انشالله مسبقات بعدی را میتوان ببرند.بازی بعدی تیم استقلال در مقابل تیم بانوان سنگر به تاریخ 1 ثور 1393 است تیم سنگر تیمی که تیم بانوان استقلال در مسابقات قبلی آن را 2 بر 1 شکست داده بود.


 


نویسنده:اسما ابراهیمی160