خسته ام!!!

Posted on at


... خسته از دنیای تکرار,پراز تظاهرات,پر از ریا,پر از درد و رنج,پراز حسادت


میخواستم زنده گی یی داشته باشم تا دینم را خودم بیابم,بدی ها را خود بشناسم,خوبی ها را خودم درک کنم,خوشی ها را خودم به وجود آورم و به غم پایان دهم,راهم را خودم انتخاب کنم و...


چرا دینم میراث خانواده گی است؟؟همه چیز به من درس داده شده,به همه درس هایی بوده که دیگران قبول دارند و به من هم میآموزانندتا چیزی که آنها از کلام خود فهمیده اند من هم همان را بفهمم و درک کنم.کاش میگذاشتند خودم فهم خویشتن را از کتاب الله بالا ببرم.درس دیگران مرا مجبور میکند تا قبول کنم که گفتار خدا روی چنین منظوری بوده که دیگران درک کرده اند.کاش میشد فرضیات را انجام ندهم اما عاشق خدا باشم.چرا باید بدی هایی که دیگران قبول دارند من هم به عنوان بدبشناسم,به چیزی که جامعه بد میگویند همه بد نیست شاید طرز دید آن ها بد بوده,اگر به چیزی به دید نیک ببینیم نیک و خوب میشود و اگر بد هم باشد محدود میشویم.


کار خوب کردن هنر است و خوب بودن هنر بزرگتر.هر کسی نمیتواند خوب باشداما هرکسی میتواند کار خوب انجام دهد,کار خوبی که به دید خودش خوب است و باعث آرامش او میشود و همین کافی است اما برای انجام کار نیک ابتدا باید خوب باشیم و نفس خود را پاک کنیم.


خوشی ها را میتوانیم خود ما به وجود بیاوریم و اما اگر دیگران مانع نشوند چرا زمانی که شادم و از تبدیل این شادی به غم میترسم ؟چرا نمیتوانیم مانع شویم تا زنده گی را به کام هم تلخ نکنیم,کاش بدانیم برگشت حالت غم به شادی مشکل و سخت است.چرا راهی که علاقه دارم و میخواهم به همان راه بروم تحت تاثیر گفتار دیگران عوض کنم.هر راه مشکلاتی دارد و درس هایی برایم میآموزد و باید با مشکلات مقابله کنم و قوی باشم تا دیگر بتوانم تحت تاثیر گفتار دیگران قرار نگیرم اما وقتی از اول نمیگذارندآن راه را پیش ببرم و همیشه اعتماد به نفس من ضعیف خواهد بود.


تظاهرات باعث پررنگ بودن دنیا و آدم هایش میشود,ریا باعث دفع محبت و از بین رفتن دوستی ها و مهربانی ها میگردد.درد و رنج ناپایدار است و شخص دروغگو همیشه هراسان, حسادت باعث نابودی شخص و تنفر افراد از ان میگرددویک رنگی لذت بخش است در دنیایی که مردم حاضرند برای پررنگ شدن حاضر و یک رنگ باشند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_post


بهارهAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160