آموزش و پرورش کلید توانمندسازی زنان در تمام جهان است.

Posted on at


کرستیان امانپور  “Christiane Amanpour الگوی خوبی از توانمند سازی زنان است. مردم زیادی با مهارت های خبرنگاری او و سفرهای متعددش به اطراف جهان آشنا اند.


او که متولد ایران و دانش آموخته بریتانیا است برای فراگیری حرفه خبرنگاری به ایالات متحده امریکا آمد و اندی بعد از آن کارش را با تلویزیون سی ان ان” CNN “ شروع کرد. بعد از سالها کار سخت و تلاش او حالا مجری یک برنامه مصاحبه در امور جهانیست. او در یک نامه سرگشاده تمام دختران جهان را به فعالیت و خیزش فرامیخواند.پاه فشاری صریح او در مورد آموزش و پروش در نامه سرگشاده اش را دوست دارم و اینکه دانش آموزان دختر امروز, بانوان تحصیل کرده فردا خواهند بود. به گفته خودش:  یک دختر دانش آموخته میتواند صاحب وظیفه گردد, در آمد کسب کند, سبب ترقی خودش, خانواده اش, روستایش, جامعه اش و بلاخره تمام کشورش گردد.


به اساس تمام روایت ها و آمار ها جامعه سالم, جامعه ایست که زنان سالم دارد". 35 ملیون دختر ثبت آموزش ابتدایی نشده اند و بیشتر از نیم ملیارد دختر بی سواد اند.فکر کنید که اگر این حالت تغیر بخورد در جهان چی تغیری رونما خواهد شد.


ملکه رانیا العبدالله از اردن نشان دیگری از توانمند سازی زنان است. او زاده و بزرگ شده کویت است و از سال 1999 تا حالا بحیث حامی  آموزش کودکان در اردن و سرتاسر خاور میانه با سازمانهای زیادی مانند یونسف کارکرده است. 


او به اساس درخواست خانم امانپور برای توانمند سازی زنان به او پیوست و نامه سرگشاده خود را به دختران جهان نوشت. با وجود افزایش تعداد دختران در مکتب او شاهد افزایش شان در صحنه سیاست, بازار کار, و حضور شان در اجتماع نیست.


شوربختان پنج ملیون دختر در سرتاسر کشورهای عرب ار تحصیل بازمانده اند. به گفته ملکه: " در تمام جهان دختران آموزش دیده و سالم تر میتوانند نقش مهم تر را در باثبات سازی جوامع, ختم تنش ها, تقویه دموکراسی, انکشاف اقتصادی و پرورش کودکان آموزش دیده و سالم به عهده گیرند. اما آنها به تنهایی قادر به این کار نیستند. زنان الگو میتوانند الهام بخش و انگیزنده باشند.


 
About the author

160