مشکلات در خانواده

Posted on at


مشکلات در خانوادهبسیاری از بیماری ها ، مشکلات خانه ، مشکلات ترافیکی ،خشونت ها و غیره ... به بسیار راحتی قابل پیشگیری و قابل حل هستند ؛ اما به علت نادیده گرفتن بعضی مسائل در زمینه ی مشکلات باعث بزرگ شدن و پیشرفت مشکل می شود که خواه این مشکل در خانواده باشد ،جامعه باشد یا در بدن باشد .قبل از بروز هر مشکل و چالشی پیشگیری هم وجود دارد که اشخاص می توانند با انجام دادن یا ندادن آنها به راحتی از مشکلات پیشگیری کنند .در این جا قرار است در مورد پیشگیری از مشکلات در خانواده بحث شود


.


در خانواده اعضای فامیل همه در کنار هم و در یک جهت و با یک هدف کار می کنند و همه برای تکمیل کردن و حل مشکلات تلاش میکنند ، اما گاهی در روند این پیشرفت و کارها مشکلاتی به وجود می آید که باید از این مشکلات جلو گیری شود . محیط خانواده بسیار گرم و صمیمی است، اما با این حال باز اشخاص با دیگر دائم در حالات مختلف هستند یا در صلح اند یا در قهر ؛ اما در هر دو صورت همدیگر را می پذیرند و دوست دارند . اما در این جا باز مشکل کوچکی وجود دارد که اشخاص در خانه با بی احترامی ها ، جروبحث رو به برو می شوند ، بسیار خوب خواهد بود که اگر برای حل مشکلات تلاش کرد و از ایجاد ناراحتی ها و کدورت ها جلوگیری کرد . علت بوجود آمدن مشکلات بدرفتاری در خانه با اشخاص آن بیشتر ، درک نکردن مسئولیت ها می باشد


.


اگر اشخاص در فامیل ها وظیفه خود را در مقابل پدر ، مادر ، خواهر و برادر خود نداند و با نادانی این مشکلات را به وجود بیاورد مشخصا به مشاجره ، جر و بحث خواهد انجامید . بهترین راه برای رفع این مشکل درک مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر می باشد . خانواده داری نظم خاصی است که هر مشکل و طوفانی نمی تواند نظم آن را برهم بزند و آن را از هم بپاشد در صورتی که پایه اتحاد و صمیمیت آن خانه مستحکم و اعتماد بین اشخاص وجود داشته باشد


.


همیشه سعی کنید به عنوان یک عضو از ازاعضای خانوادیتان احساس مسئولیت داشته باشید و احترام تک تک اشخاص و عضو فامیل خود را نگهدارید هر چند که دارای سن کمتر از شما باشد . سعی کنید باشوخی های بی جا وآزاردهنده اعضای دیگر را نرنجانید و مورد اذیت و آزار قرار ندهید. همیشه محیط خانه را گرم و صمیمی نگهدارید و با یک دیگر مهربان باشید . در هر شرایطی به روی هم لبخند بزنید و به یک دیگر امید بدهید . در هر جا و در هر کاری طرف دار و حامی و پشتیبان یک دیگر باشید ،با یک دیگر دوست باشید وهم دیگر را دوست بدارید ،خاطرات تلخ را فراموش کنید و نگاهی زیبا و تازه به آینده بیندازید. همدیگر را در هر عرصه و اموری که باعث رشد شخصیت و استعداد تان می شود تشویق کنید . نسبت به هم دیگر حس احترام و ارزش را افزایش دهید و در هر مکان ودر هر جا نسبت به هم با احترام رفتار کنید


.


خانواده را مقدس بشمارید و محیط آن را همیشه پاک نگهدارید . در هر شرایطی هم که باشید از جر و بحث بپرهیزید ، عصبابیت خود را بروی اعضای فامیل خود خالی نکنید ، به یک دیگر اعتماد کنید و اجازه بدهید که اعضای دیگر فامیل شما هم بتوانند به شما اعتماد کنند راز دار باشید و موضوعات خانه و خانواده ی خود را با دیگران شریک نسازید و مشکلات را از چیزی که هست بیشتر نسازید .وقت های خوب خود را با خانواده ی خود سپری کنید . در مشکلات خود از خانواده و فکر و نظرشان استفاده کنید .خانواده یک گنج بزرگ است که خداوند بزرگ به ما ارزانی داشته پس باید برای حفظ آن و پیشگیری از مشکلات آن بسیار کوشا باشیم


.About the author

160