سنت شکن شهری اثری از دامین کریس

Posted on at


اثرگذاری این جهان مهیج دیداری, ما را در بین دنیای رویایی تصورات مان و واقعیت های جهان واقعی سرگردان میکند.


از زمانیکه واقعیت ها مصرفی شده اند و به اساس خیالات ما جعل میگردند تا لحظه هم که شده سبب آرامش ذهنی ما گردند, نمیتوان مقصد بین خیالپردازی و واقعیت را پیدا کرد.


تجربه مانند زادبومی میماند که تعداد زیاد دیدگاه ها در هسته آن رشد میکنند تا اینکه بال بکشند و به حرارت و نیرو در آسمان آن به پرواز درآیند.گرچه موجودات درخشنده زیادی وجود دارند که تلاش میکنند تا به یک سطحی از درک برسند, اما بازهم گاهی گنجینه های واقعی نادیده می مانند.


خوشبختانه شبکه های ایجاد شده فضا را برای شکوفایی استعدادهای هنری ایجاد کرده اند تا اینکه تصورهای خود را باهم یکجا کرده و با بینندگان شریک بسازیم.


جشنواره جهانی فیشن فلم اثر های عالی و خلاقانه را که مفکوره ما را شکل داده اند مورد تحسین قرار میدهد.


هیئت داوری این جشنواره متشکل از افرادی از نقاط متفاوت جهان تقدیرنامه ها را در بخش های متفاوت دسته بندی میکنند و به اساس آن جایزه ها و مقام های درنظر گرفته شده را اعلان میکند.دامیان کرس یک چهره تازه در عرصه فلم سازیست که اصالتا از سوئیس میباشد. او یک انقلاب عظیمی را با صحنه های ویژه دیداری و جزئیات پردازی اش برپا کرده است.


کرس فلم کوتاه اش را  که سنت شکن شهری نامش گذاشته است در بخش های صحنه های ویژه دیداری, مفهوم هنری و هنر فلم برداری در جشنواره جهانی فشن فلم  نامزد نموده است.با کارهای قبلی اش که در تلویزیون انترنتی اش در فلم انکس قابل مشاهده اند بیننده ها را به جهان بی نظیر که توسط خود او خلق شده اند رهنمایی میکند.About the author

160