معجزه آب

Posted on at


آب زلال وشفاف در زندگی ما از اهمیت خاصی برخورداراست زنده ماندن نباتات حیوانات وانسان ها بدون آب ناممکن است آب از ضروریات اولیه زندگی به حساب میاید انسان بدون آب بیشتر از چند روز زنده نمی ماند همانطور که گفتم آب در ابعاد مختلف زندگی ما نقش ارزندیی دارد برای نوشیدن ،مصرف ،آبیاری زمین های زراعتی وصنایع استفاده می شود مقدار کمی از آب جهان را آب شیرین تشکیل می دهد که قابل استفاده است اما بیشتر آبی که در مناطق های عقب مانده استفاده می شود آب پاک وتصفیه شده نیست


.


ها روزانه باید بیشتر از چند گیلاس آب بنوشد چرا که بدن ما آب نیاز دارد و روزانه به مقدار کافی باید مایعات دریافت کند پوست هم بخشی از بدن است ودر نرسیدن آن به بدن مقداری آب از دست می دهد وخشک می شود آب به عمر انسان معجزه می کند فکر کنید شخصی در منطقه خشک وصحرایی قرار دارد چند روز در آنجا می ماند بعد متوجه می شود که آب ندارد وراه آن برای بازگشت صعب العبورباشد فکر می کند برای زنده ماندن بعداز اکسیجن دیگر به چی ضرورت دارد ؟البته که آب .ودر مرحله سوم به غذا ضرورت دارد همانطور که گفته شده آب مایه حیات است کا ملا درست است وشخص در حال مرگ را زنده می سازد ومعجزه می کند


.


آب برعلاوه که زندگی را ممکن می سازد طبیعت را نیز زیبا می سازد وزنده شدن زمین به آب بسته گی دارد وخود دریا برای من زیبا ترین کلمه است که در موقع عصبانیت وناراحتی دل انسان را به مانند خود پاک می سازدوصحبت کردن با دریا انسان ناراحتی خود رابیرون میریزد وطراوت وزیبای آن را جذب می کند واز ناراحتی خود می کاهد همان قسم که پیامبر اکرم فرموده .(در موقع قهر وناراحتی به طرف آب ببینید ویا وضوبگیرید)  


چرا که در وقت قهر وناراحتی انسان به مانند آتش سوزان وگرم است تنها راه سرد شدن آن آب می باشد آب در پاکی رول مهم دارد وهمین باران که رحمت خداست از دریا به وجود می آید در دریا تبخیر شده به هوا می رود و دوباره به شکل قطره های مروارید به زمین می رسد .About the author

160