برنج کیک مانند

Posted on at


 


مواد لازم برنج  گوشت  چرخ کرده هویج روغن سبزی نخود


اول برنج آب کش کرده بگذارید سرد شود بالای آن آب سردبریز


بعدازآن مایتابه مقدار لازم روغن اداخت بگذارید تا داغ شود بعداز آن گوشت کوفت بالای روغن اضاف کنید تا سوخ شودبعداز آن هویج را بالای آن اضاف کنیم آن را از روی شعله برداشت بعداز آن نخود لوبیا سوخ بگذارید پخت شود بعداز مقدارآب نمک آرد را خمیر کنیم خوب مشت کنیم


تا بشکل ورق شود بعداز آن بر نج بالای آن اضاف کنیم در بالای برنج یک لای هویج  بعداز آن مقدار برنج بالای آن اضاف مینم و بعد در با لای آن یک لای گو شت چرخ کرد را اضاف کنیم


یک لای نخودو یک لای لوبیا سوخ و یک سبزیبعداز آن خمیر را با لای مواد پوشید بشکل کیک در آمد آن را در فر گذاشتت تا پخت شود از فر بیرون کنیم بگذریم تا سرد شود بعداز آن روی آن با ماست چک پو شانده از خلا هویج روی


بشکل را را کنیم از نعناع به جای نارگیر استفاد کنیم 


میشود بشکل کیک خامی آن در وست میز گذاشت کباب کوفت سالاد سبزی نوشیدنی ها دستر در روی میز گذاشت کارد را با پشقاب گرفت آن برش کنیم نوش جان کنیم  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


مواد لازم برنج  گوشت  چرخ کرده هویج روغن سبزی نخود


اول برنج آب کش کرده بگذارید سرد شود بالای آن آب سردبریز


بعدازآن مایتابه مقدار لازم روغن اداخت بگذارید تا داغ شود بعداز آن گوشت کوفت بالای روغن اضاف کنید تا سوخ شود


 


 


 


بعداز آن هویج را بالای آن اضاف کنیم آن را از روی شعله برداشت بعداز آن نخود لوبیا سوخ بگذارید پخت شود بعداز مقدارآب نمک آرد را خمیر کنیم خوب مشت کنیم


تا بشکل ورق شود بعداز آن بر نج بالای آن اضاف کنیم در بالای برنج یک لای هویج  بعداز آن مقدار برنج بالای آن اضاف مینم و بعد در با لای آن یک لای گو شت چرخ کرد را اضاف کنیم


یک لای نخودو یک لای لوبیا سوخ و یک سبزی


بعداز آن خمیر را با لای مواد پوشید بشکل کیک در آمد آن را در فر گذاشتت تا پخت شود از فر بیرون کنیم بگذریم تا سرد شود بعداز آن روی آن با ماست چک پو شانده از خلا هویج روی


بشکل را را کنیم از نعناع به جای نارگیر استفاد کنیم


میشود بشکل کیک خامی آن در وست میز گذاشت کباب کوفت سالاد سبزی نوشیدنی ها دستر در روی میز گذاشت کارد را با پشقاب گرفت آن برش کنیم نوش جان کنیم


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

160