مصاحبه با خاطره یوسفی: انقلاب رسانه ای افغانستان با تلویزیون اتفاق خواهد افتاد

Posted on at


در فعالیت های جهانی ای اش, شهرت او بحیث یک شخصیت رسانه ای از افغانستان, تجربه او بحیث میزبان برنامه تلویزیونی بسیار مشهور "کی میخواهد ملیونر شود؟" و عشق او نسبت به شعر کهن پارسی و غربی صحبت کردیم.


اما داستان بانو خاطره از اینها گسترده تر است. او بانویی دلیر و با اندیشه های پویاست و در پیاه کردن اندیشه هایش وارد است.


حتی پیش از سقوط طالبان در سال2001, او با استفاده از درک, محبوبیت و جذبه خود در بین مردم, برای حمایت از صلح و حقوق زنان در افغانستان فعالیت میکرد.


او به فعالیت هایش بحیث یک الگو نیرومند برای تمام مردم افغانستان و سرتاسر جهان ادامه میدهد.در بخش دوم مصاحبه ما, بانو خاطره یوسفی از امکان وقوع یک نوزایش( renaissance ), یک انقلاب اجتماعی و فعالیت های که در قالب تلویزیون, فلم و رسانه اجتماعی صورت میگیرد, صحبت میکند.


در سال  1970 در امریکا, شاعر جاز" گل اسکات هرون( Gil Scott Heron) " آهنگ مشهور “ انقلاب تلویزیونی نخواهد بود The Revolution Will Not be Televised”  را خواند و این عبارت یک شعار مهم برای جنبش های اجتماعی شد.


این شعار ممکن است برای سال 1970 درست باشد اما زمان تغیر کرده است. در جهان امروز ارتباطات پیشرفته و رسانه اجتماعی ابزار قدرتمندی برای تاثیرگذاری در تغیرات اجتماعی اند.بانو خاطره یوسفی در یک مصاحبه اختصاصی با ادوار زالم Edward Zallem  کاپیتان نیروی دریایی امریکا و نویسنده کتاب ضرب المثل ها: 151 ضرب المثل فارسی و و ضرب المثل های مصور افغانی, صحبت میکند.


فلم انکس: خاطره جان از صحبت دوباره با شما خوشحالیم. مصاحبه گذشته با شما واقعا خوش آیند بود. طوریکه


در یک ضرب المثل محلی است که از گپ گپ میخیزد.
About the author

160