پیشرفت یک نوجوان افغان-بخش نخست

Posted on at


پیشرفت یا ترقی بعضی وقت ها به این فکر می کنم. پیشرفت چیزی که گفتن آن آسان اما عملی کردن و به وقوع پیوستن آن سخت.می تواند زنده گی یک انسان را تغییر دهد گاهی لحظه ای فکر می کنم که سرزمین کوچک من از گذشته تا امروز چقدر رو به پیشرفت بوده است.سرزمینم سرزمینی که در گذشته لحظه ای غم و لحظه ای خوشی داشته اما حالا چه ترقی کرده است نمی خواهم وارد دنیایی بشوم که از ان چیزی نمی دانم اما در هر مملکتی که باشی باید که از ان چیزی بدانی. در سرزمین پر درد من کسی به فکر ان نیست کسی مسؤلیت پذیر نیست. آیا تا حالا شنیده ای قطره قطره دریا گردد بله در سرزمینی که کوچک ترین چیز ان قابل اهمیت باشد زود پیشرفت می کند.


اگر از یک طفل کوچک بپرسی که در اینده چی میشوی حتماً میگوید داکتر اگر باز بپرسی چرا؟می گوید به این دلیل که برای مریضان کمک کنم اما هرگز وقتی یک طفل کلان شود این سخن خود را تایید نمیکند میدانی چرا به این دلیل که نمی خواهد سختی را به خود قبول کند.خواهر کوچکم ایا میدانی تو از روی چه چیزی ترقی می کنی. پله به پله پیش برو این اسان نیست اما تا وقتی ما انسانها یک بار شکست نخوریم نمی توانیم پیشرفت کنیم به این خاطر که برای مان یک تجربه باشد و این کار را تکرار نکنیم.


من دوست دارم نوجوانان سرزمینم همانند دیگر نوجوانان دنیا پیشرفت نمایند,دوست دارم برسرکوهای بلند ترقی و موفقیت گام نهم و جام تلاش و لوح سپاس را از آن خودسازم.من را مادرم با تمام زحمات و تلاش هایی که برای من متقبل میشود در یکی از بهترین و عالی ترین مکاتب هرات شامل کرد.این مکتب با انکه تدریسش متفاوت از دیگر مکاتب هست ولی من با تلاش های شبانه روزی خود برای داشتن آینده ای هدفمند و زیبا تلاش مینمایم.شب های زیادی را تا دیر وقت بیدار میمانم تا بتوانم با درس خواندن خود سپاس گذار زحمات بیدریغ پدر و مادر خویش شوم.مادرم از صبح تا شب در شفاخانه به حیث داکتر ایفای وظیفه میکند و آرزویش این است که روزی من چنان پیشرفت کنم و همانند خودش مستر خدمت مردم و وطن خویش شوم,پدرم کسی که شب های زیادی در خانه نیست او برای اسوده گی من و هم وطنانم تلاش میکند شب های زیادی با گرفتن امنیت مردم از خواب خود گذشته و همیشه نصیحتش به من این است,فرزندم با تلاش میتوان قله های ترقی را فتح نمود و همیشه خودت را با بهترین ها مقایسه کن و سعی کن بهترین الگو برایت باشند.و این نصیحت پدرم همیشه آویزه ی گوشم هست.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_post 


ادامه دارد...About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160