طبیعت

Posted on at


خداوند لایزال خالق حقیقی همه ئ موجودات است؛ زمین و اسمان و هرآن چیزی که میان این دو موجود است، الله متعال با ان همه بزرگی اش خلق ساخته است.


طبیعت: لطافت بخش روح ادمی است، چنانچه انسان با نظاره کردن طبیعت می تواند از خستگی های روزانه ئ خویش بکاهد.


طبیعت کتابی است کامل و بس عبرت اموز؛ وقتی می توانیم از طبیعت لذت ببریم که به زیبایی های ان توجه عمیق داشته باشیم. بلندی کوه ها، پهناوری دشت ها، خروشنده گی دریا ها، نوای دلنشین ابشار ها، تازه گی جنگل ها، اسمان ابی رنگ روزها، چشمک زدن ستاره گان در شب ها و هزاران زیبایی دیگر را باید در طبیعت با چشم و دلی  باز ببینیم  و انجا است که با طبیعت بیشر اشنا می شویم و روحیه ئ علاقه مندی وتوجه  به طبیعت بیشتر در ما تقویت می شود.خداوند (ج) نیز در قران کریم برای انسان ها گردش در طبیعت را توصیه می فرماید. طبیعت سرشار از ایات و نشانه های قدرت خداوند است. هوای پاک کوه ها رنج ادمی را کم می سازد، دیدن سبزه ها و  گل ها و کوه ها بینایی چشمان انسان را تقویت می کند.طبیعت سرشار از خوبی ها است:"قل یسرو فی الارض فا نظر کیف براء الخلق"


معنی: "بگو در زمیت سیر کنید و بنگرید خداوند چگونه افرینشی را به وجود اورده است." پس طبیعت زیبایی هایی را که دارد باید شناخت و درک نمود. به نظر من طبیعت و هوای پاک ان فرحت می اورد. اگر طبیعت با این همین زیبایی و خوبی را دوست داریم باید در حراست و حفظ و نگهداری از ان کوشا باشیم و ان را همچون مسئولیتی برای خود احساس کنیم و نگذاریم از زیبایی هایش حتی به اندازه ئ ذره ای کاسته شود.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post  


ساغر نبی زادهAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160